De ECW wil de wijk Westeinde in Leeuwarden binnen een tijdsbestek van 30 jaar volledig energieneutraal maken. Dit doen we door de aanleg van een zonnepark, het stimuleren van plaatsen van zonnepanelen op daken en het nemen van energiemaatregelen in woningen.

Energie Coöperatie Westeinde
Douwe Kalmaleane 85
8915 HD Leeuwarden Nederland