Wij willen ons inzetten voor energiebesparing en het opwekken van duurzaam geproduceerde energie, waarbij opbrengsten terugvloeien naar (sociaal) duurzame projecten in eigen dorp en directe omgeving.

Gariperstroom is MienskipsEnergie
MienskipsEnergie is duurzaam, lokaal opgewekte energie die is geproduceerd in samenspraak met de mienskip.

  • 100% groene lokale energie
  • Beslis mee wat er in jouw omgeving gebeurt
  • Samen zorgen we goed voor elkaar

"De kosten van het verduurzamen van de leefomgeving worden grotendeels op het bedrijfsleven afgeschoven. Veel van deze bedrijven zijn afhankelijk van de consumenten. De verduurzaming van onze leefomgeving moet verdeeld worden over de gemeenschap. Bewustwording is de eerste stap, energiebesparing en plaatselijk duurzaam opgewekte energie volgen."

M. Benedictus-Kornelis - secretaresse

Coöperatie Enerzjy Koöperaasje Garyp U.A.

Greate buorren 2

9263 PM

Garyp

KvK: 61785423

F023