Ons doel is op termijn stoppen met het gebruik van fossiele brandstoffen door energieverbruik te verminderen en het opwekken van duurzame energie. Hiervoor hebben we het maken van een warmtescan van woningen geïnitieerd, hebben we ondersteuning bij de aanschaf en de toepassing van isolatiemateriaal verleend en wekken we met 1200 zonnepanelen 350 MWh/jaar aan elektrische energie op.

  • Krijg 100% groene energie
  • Steun lokale opwekking
  • Investeer in je regio

"Ik wil een daadwerkelijke bijdrage leveren om de klimaatverandering tegen te gaan door de CO2-uitstoot te verminderen zonder gebruik te moeten maken van kernenergie."

Watze Fokkema - secretaris

Enerzjy Kooperaasje (om de) Noorderpolder U.A.

Kleasterdyk 10

9037 JW

Slappeterp

KvK: 60993049

F017