Ons doel is ten eerste het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik in de buitendorpen van de voormalige gemeente Lemsterland, te weten: Oosterzee, Bantega, Echten, Echtenerbrug, Delfstrahuizen, Follega, Eesterga en Brekkenpolder. Tweede doel is het stimuleren van het op duurzame wijze produceren en verkopen van energie, waarbij alle winsten worden geïnvesteerd in lokale, gemeenschappelijke, duurzame en sociale projecten.

  • 100% groene lokale energie
  • Beslis mee wat er in jouw omgeving gebeurt
  • Samen zorgen we goed voor elkaar

"Ik werk graag aan Dorp Centraal mee om mijn dorpsgenoten de gelegenheid te geven werkelijk groene energie te contracteren. Ik werk ook mee om deze nutsvoorziening weer in handen van onze lokale gemeenschap te krijgen en niet meer afhankelijk te zijn van de grote commerciële leveranciers."

Guus Verhoef - penningmeester

Coöperatieve Vereniging Dorp Centraal U.A.

Landmansweg 7

8536 TB

Oosterzee

KvK: 65549392

F038