In 2025 produceren we in Wijnjewoude minimaal zoveel duurzame energie als we in ons dorp nodig hebben. We doen het volledig met en voor elkaar. Er is saamhorigheid en samen zijn we trots op ons dorp. We focussen vooral op besparing, zonne-energie, mestvergisting met groengasproductie en op verduurzaming van huurwoningen.

  • Krijg 100% groene energie
  • Steun lokale opwekking
  • Investeer in je regio

"We hebben de aarde in bruikleen en daarom wil ik haar gezonder doorgeven aan de volgende generaties. En ik ben ervan overtuigd dat we dat in onze dorpsgemeenschap SAMEN voor elkaar krijgen! Dus zet ik me daar met hart en ziel voor in."

Frans Pool - initiator en secretaris

Wijnjewoude Energie Neutraal U.A.

Opperhaudmare 2
Wijnjewoude

KvK: 64579131

F033