It Hasker Pompke

Concreet iets doen om de wereld duurzamer te maken. We geloven dat we samen meer kunnen bereiken. Doe je met ons mee?

Energiecoöperatie It Hasker Pompke is een coöperatie van bewoners van Oudehaske en omgeving die met elkaar energie willen besparen en verduurzamen. Samen met de inwoners van Oudehaske willen we lokale groene energie voor en door bewoners realiseren.

Wat doen we?

  • Realiseren van zon of windprojecten
  • Realiseren van een besparing op het energieverbruik

Samen staan we sterk
Onze coöperatie runnen we met een groep enthousiastelingen, die zich vrijwillig inzetten voor de verduurzaming van Oudehaske. We financieren onze projecten met lidmaatschappen en klanten die via ons energie afnemen bij Energie VanOns. Voor elke klant ontvangen wij jaarlijks een vergoeding. Deze vergoeding besteden wij weer aan duurzaamheidsprojecten in onze buurt. Samen bouwen we aan een zonnige toekomst. Doe je met ons mee?

 

Energie Transitie Coöperatie

Wij zijn een lokale coöperatie en geloven in de kracht van buurtschap; de bundeling van de talenten van onze inwoners brengt ons daar waar we samen heen bewegen. Vanuit een ontdekkende grondhouding is onze positieve energie altijd deelbaar. We zijn inspirerend, uitnodigend en 100% inclusief! Doe je met ons mee?

Pesse Energie Neutraal

De coöperatie Pesse Energie Neutraal is actief met energiebesparing en -opwekking in Pesse en omgeving. Onze ambitie is dat Pesse, Fluitenberg, Nuil, Stuifzand en Eursinge in 2030 energieneutraal zijn en/of dat in ieder geval de woonlasten zijn verlaagd en dat wij als dorpsbewoners een bijdrage leveren aan de verduurzaming van ons stukje aarde. Samen bouwen we aan een zonnige toekomst. Doe je met ons mee?

Coöperatie Welsum Duurzaam

Wij willen een belangrijke bijdrage leveren aan een leefbare en toekomst bestendige wereld. Dit willen we doen door het opwekken van duurzame energie en het bevorderen van biodiversiteit in de directe omgeving. Coöperatie Welsum Duurzaam heeft twee zonnedaken gerealiseerd in Welsum. Met deze zonnepanelen wekken wij zelf duurzame energie op. Daarnaast spannen wij ons in om de biodiversiteit in Welsum te bevorderen.

Noaber & Co

Noaber & Co is een energiecoöperatie van, voor en door inwoners en ondernemers uit de gemeente Hellendoorn. Wij willen onze mooie gemeente zo duurzaam mogelijk maken. Dat doen we door zelf energie op te wekken en te leveren aan de inwoners en ondernemers van de gemeente. Zo dragen we allemaal ons steentje bij aan een betere leefomgeving en klimaat.

Energie Cooperatie BUITENgewoon Duurzaam U.A.

Door ons zelf van energie te voorzien halen we ons doel om de energie gelden zoveel mogelijk in onze gemeenschap te houden die we dan ook weer in kunnen zetten voor verduurzaming en een fijne samenleving.

Door via ons klant te worden gaan we er samen op vooruit. Samen doorpakken en Samen verduurzamen.

Woltersumse Energie Coöperatie

Het bevorderen van een energieneutraal Woltersum, onder meer door: het stimuleren en realiseren van besparingen op het energiegebruik, het op duurzame wijze produceren van energie ten behoeve van haar leden en het uitoefenen van een bedrijf gericht op duurzaam gebruik van energie, het verwerven, oprichten en exploiteren van meerdere duurzame bronnen.

Streekenergie door Agem

Agem staat voor een duurzaam sterke Achterhoek. De naam Streekenergie sluit aan bij wat Agem voor ogen heeft: energievoorziening in de Achterhoek zoveel mogelijk in eigen hand hebben. Eigen energie in eigen beheer. Het doel van Agem is niet geld verdienen, dus winst gaat weer terug in de regio. Oftewel: Achterhoekse energie, voor en door Achterhoekers tegen een eerlijke prijs.

De Ecomarke

De Ecomarke wil duurzame energieoplossingen leveren aan de bewoners van De Broekstreek (gem. Aa en Hunze). Zo willen we bijdragen aan de leefbaarheid van De Broekstreek en aan het tegengaan van klimaatverandering.

Vooralsnog richt De Ecomarke zich op zon-op-dak projecten, maar in de toekomst kunnen ook andere vormen van duurzame energieopwekking en -opslag aan bod komen. In november 2021is een eerste intentieverklaring voor een Broekstreker zon-op-dak project getekend.

Duurzaam Beilen

Duurzaam Beilen zet zich in om de energietransitie mogelijk te maken en heeft tot ultiem doel; een energieneutrale omgeving.
Lokaal energie opwekken en lokaal afnemen is daarin een belangrijke eerste stap.
Hiernaast adviseren we over energiebesparing en willen we bovendien een belangrijke bijdrage leveren aan het bevorderen en
ondersteunen van biodiversiteit, kunst, cultuur en sport in Beilen. Sluit je via Energie VanOns aan bij Duurzaam Beilen en help ons met het realiseren van onze doelen.