Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Coöperatief Energiecontract

Met het coöperatieve contract van Energie VanOns en jouw energiecoöperatie houd je grip op je energiekosten met lokale groene stroom. Maak een positief verschil met je overstap!

Met het coöperatieve contract van Energie VanOns profiteer je als lid van energiecoöperatie van voordelige groene stroom met een half jaar vaste energietarieven. Dit geeft een goed gevoel!

Waarom kiezen voor het Coöperatieve energiecontract?

Als buurt zelf bepalen hoe je energievoorziening eruit ziet daar samen eigenaar van zijn en je leden tegen een zo laag mogelijke prijs stroom leveren; dat gaan lokale energiecoöperaties mogelijk maken. Je kunt als lid van Energiecooperatie nu al profiteren van voordelige energie met het Cooperatieve energiecontract.

100% groen en lokaal!
De stroom van Energie VanOns is 100% groen en komt altijd uit de buurt. Energie VanOns werkt samen met lokale energiecoöperaties en zorgt ervoor dat de opbrengsten weer terugvloeien in de buurt. Ze worden besteed aan duurzame projecten in je eigen buurt.

Tarievenblad coöperatief contract

Onderstaande tarieven gelden voor alle klanten die zich aanmelden voor een nieuwe overeenkomst voor onbepaalde tijd met variabele tarieven voor groene stroom en CO2-gecompenseerd gas in de periode 1 juli 2023 t/m 31 december 2023. De genoemde tarieven en kostenopbouw gelden uitsluitend voor een stroomverbruik tot 10.000 kWh en voor gasverbruik tot 10.000 m3 per jaar.

TERUGLEVERING EN VERBRUIK
Is jouw teruglevering hoger dan je verbruik? In onderstaande tabel vind je het teruglevertarief.

Tarieven stroom
Groene stroom variabel tarief per kWh bij overeenkomst voor onbepaalde tijd –
huishoudelijk (verbruik tot 10.000 kWh per jaar)
Tarieven stroomLeverings-tariefEnergie-belastingBtw (21%)Totaal inclusief btwNetto terug levertarief
Enkeltarief€ 0,20037€ 0,12599€ 0,06854€ 0,39490€ 0,16972
Dubbeltarief-Hoog€ 0,20362€ 0,12599€ 0,06922€ 0,39882€ 0,17246
Dubbeltarief-Laag€ 0,19372€ 0,12599€ 0,06714€ 0,38685€ 0,16408
 Vastrecht per maand € 6,50 incl. btw per product (21% btw)

HOOG-/LAAGTARIEF
Als je hebt gekozen voor dubbel tarief, dan betaal je ’s nachts en in de weekenden minder voor je stroom. Je tarief per kWh is dan gesplitst in een hoog en een laag tarief. Je betaalt tijdens werkdagen tussen 07.00 ’s ochtends en 23.00 uur ’s avonds het hoge tarief. Het lage tarief geldt in de regel van 23.00 uur tot 07.00 uur, in het weekend en op nationaal erkende feestdagen.

VERMINDERING ENERGIEBELASTING
Per 12 maanden ontvang je van de overheid per stroomaansluiting met een woon- of verblijfsfunctie een vergoeding. Deze vergoeding wordt vermindering energiebelasting genoemd en wordt verrekend via je jaarafrekening. De vermindering energiebelasting is voor ieder huishouden hetzelfde en is voor 2023 vastgesteld op € 596,85 (inclusief 21% btw).

Tarieven gas
CO2-gecompenseerd gas variabel tarief per m3 bij overeenkomst voor onbepaalde tijd – huishoudelijk (verbruik tot 10.000 m3 per jaar)
LeveringstariefEnergiebelastingBtw (21%)Totaal
inclusief btw
€ 0,67807€ 0,48980€ 0,2453€ 1,41312
Vaste leveringskosten per maand bij afname van stroom én gas op één leveringsadres € 6,50 incl. btw per product

ENERGIEBELASTING
De overheid heft energiebelasting: De energiebelasting is een heffing op stroom en gas. Door belasting te heffen over het energieverbruik hoopt de overheid dat u bewuster en zuiniger met energie omgaat. De opslag duurzame energie (ODE) was een milieubelasting die de overheid per 1 januari 2013 heft. Per 1 januari 2023 is ODE komen te vervallen als aparte heffing. De belasting is ingevoerd om de investering in duurzame energie te stimuleren op basis van de Wet Opslag Duurzame Energie. Energie VanOns brengt energiebelasting bij je in rekening en draagt die vervolgens weer af aan de overheid.

NETWERKKOSTEN
De tarieven van Energie VanOns hebben betrekking op de levering van stroom en gas. Daarnaast betaalt u ook netwerkkosten aan uw netbeheerder voor het gebruik en onderhoud van het energienet. Energie VanOns int deze kosten en draagt deze vervolgens af aan de netbeheerder.

De netwerkkosten bedragen per jaar voor een huishouden met een gemiddeld energieverbruik voor stroom ongeveer € 325,89 per jaar (inclusief 21% btw) en voor gas ongeveer € 203,56 per jaar (inclusief 21% btw). Deze bedragen zijn gebaseerd op de tarieven van de netbeheerder Enexis voor de regio Groningen op basis van een verbruik van 3.500 kWh stroom en 1.500 m3 gas. De netwerkkosten op uw jaar- of eindafrekening kunnen hiervan afwijken, afhankelijk van uw netbeheerder, het type aansluiting en van het energieverbruik.


VOORSCHOT
Bij aanvang van de levering stelt Energie VanOns op basis van uw historische verbruik uw maandelijkse voorschotbedrag vast. Betaling van de voorschotbedragen is mogelijk via de volgende betalingswijzen: automatische incasso of per overschrijving. Kiest u voor automatische incasso dan incasseert Energie VanOns rond de 7e van elke maand uw voorschotbedrag. Hieraan zijn geen verdere kosten verbonden. Voor betaling middels handmatige overschrijving brengen wij € 2,- (inclusief btw) administratiekosten per factuur in rekening. Eenmaal per jaar wordt er een jaarafrekening gemaakt op basis van uw daadwerkelijke verbruik.


INCASSOPROCEDURE EN KOSTEN
Energie VanOns gelooft in het coöperatieve model en gaat ervan uit dat haar klanten een goede betaalmoraal hebben. Wanneer een klant onverhoopt problemen heeft met betalen dan rekenen wij eerst na een deugdelijke ingebrekestelling vertragingsschade en incassokosten. De vertragingsschade is gebaseerd op de wettelijke (handels)rente (art. 6:119 BW voor particulieren en art. 6:119a BW voor zakelijke afnemers). Ten aanzien van de incassokosten: indien betaling binnen de gestelde termijn na factuurdatum niet heeft plaatsgevonden, dan zal Energie VanOns incassokosten in rekening brengen.
Bij een incassotraject hanteert Energie VanOns ter verkrijging van voldoening buiten rechte een vergoeding die tenminste € 40,- bedraagt. De hoogte van de vergoeding hangt af van de hoogte van de hoofdsom van de vordering, dit werkt middels onderstaande staffel:

Incassokosten

Hoogte van de vorderingHoogte van de incassokosten
Tot en met € 2.500,-15% incassokosten
Over de volgende € 2.500,-10% incassokosten
Over de volgende € 5.000,- 5% incassokosten
Over de volgende € 190.000,-1% incassokosten