Energie uit duurzame bronnen

Een duurzaam leven begint met lokaal opgewekte groene stroom. Energie VanOns werkt net even anders dan andere energiebedrijven. In jouw buurt wekken energiecoöperaties met zonneparken, zonnedaken en windmolens jouw lokale stroom op. Lokaal opgewekt en lokaal geleverd.

Al onze energiebronnen zijn van de burgers. Jouw geld gaat dus niet naar een grote commerciële partij, maar je steunt hiermee jouw eigen lokale energiecoöperatie.

Wil je zelf kiezen uit welke duurzame energiebron jouw stroom komt? Kies dan een van de onderstaande bronnen. Je bepaald zo zelf waar jouw geld naar toe gaat.

Zonne-energie

Een groot gedeelte van onze energiecoöperaties wekken zonne-energie op. Ze doen dit met zonneweides of zonnedaken op grote schuren en bedrijfsgebouwen. Op deze weides en daken zijn een groot aantal aaneengeschakelde zonnepanelen jouw stroom aan het opwekken. Zo kan de zonne-energie die bij jou in buurt is opgewekt jouw huis voorzien van groene stroom.

Windenergie

Een gedeelte van onze energiecoöperaties wekken windenergie op. Ze doen dit met kleinschalige windmolenprojecten in weilanden en op het erf van onze boeren in jouw buurt. Ze zetten onze Hollandse wind om in windenergie. Zo kan de windenergie die bij jou in de buurt is opgewekt jouw huis voorzien van groene stroom.

Onze groene stroom

CO2-gecompenseerd gas

Energie VanOns levert CO2-gecompenseerd gas. Dit is aardgas waarbij de CO2-uitstoot van je gasverbruik wordt ‘betaald’ met de aankoop van zogenaamde CO2-rechten. Deze rechten ontstaan bijvoorbeeld door bomen te planten of door geld te geven aan duurzame (energie)projecten.

Op dit moment compenseren we het gasverbruik van onze klanten met CO2-rechten (VER’s, Verified Emissions Reductions) van het Golden Standard project in Turkije.

Het Istanbul stortgas project is een “zero waste” stortgas project. In ongecontroleerde stortplaatsen komt veel methaan vrij. Methaan is een broeikasgas dat 21 keer sterker is dan CO2. Methaan heeft ook verbrandingswaarde. Door de stortplaats af te dekken en het methaan af te vangen kan deze worden gebruikt voor de opwekking van elektriciteit. Het Istanbul stortgas project produceert 50 MWh aan hernieuwbare energie goed voor 175.000 huishoudens in Istanbul. Met de reductie van ruim 500.000 ton CO2, de substantiële bijdrage aan de verbetering van het lokale milieu en de sociale impact heeft het project de “low carbon hero prijs 2015” gewonnen.