Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Bronontwikkeling

Bronnen VanOns is een coöperatieve ontwikkelaar die zorgt dat de lokale bewoners (particulieren en bedrijven) weer zeggenschap krijgen over waar en hoe er duurzame energie wordt geproduceerd.

 

Bronnen VanOns wil dat minimaal 50% van de duurzame energieproductie op land in handen komt van de lokale inwoners (particulieren en bedrijven) door hen mede-eigenaar te maken (zoals ook in het ontwerp Klimaatakkoord staat). Dat kan bijvoorbeeld door een lokale energiecoöperatie op te richten.

Zo praten, denken en beslissen omwonenden vanaf dag één mee over de grootte van het park, de locatie en de inpassing in het landschap.

En, blijven de opbrengsten in de regio en kunnen weer besteed worden aan nieuwe duurzaamheids- en/of leefbaarheids-projecten. Bijvoorbeeld het aardgasvrij maken van een dorp/wijk of het verlagen van de energierekening.

Bronnen VanOns maakt energie weer van en voor de lokale inwoners


Bronnen VanOns werkt volgens de 7 vuistregels voor ontwikkelaars en overheden opgenomen in het Manifest Zonneparken Noord-Nederland

De 7 vuistregels worden hieronder kort beschreven:

 1. Besparen en opwekken moeten hand in hand gaan.
 2. Ontwikkel vanuit de regionale energiebehoefte en niet vanuit grondposities en aansluitingen op het netwerk.
 3. Wees zuinig op ruimte: geef prioriteit aan zon op daken, bedrijventerreinen, geluidswallen en verweesde gronden.
 4. Elk zonnepark wordt samen met bewoners ontworpen en landschappelijk ingepast.
 5. Deel de opbrengsten op een eerlijke manier.
 6. Ondersteun de lokale energiebeweging.
 7. Elk zonnepark in het landelijk gebied moet toegevoegde waarde hebben voor landschap en biodiversiteit.

Bronnen VanOns wordt ingeschakeld in opdracht van, voor en door lokale energie coöperaties en werkt nauw samen met de natuur en milieufederaties en lokale overheden (gemeentes, waterschappen en provincies).

Mocht er geen coöperatie aanwezig zijn in de omgeving, dan wordt de opdracht voorgelegd aan het bestuur van de Coöperatie VanOns (Bronnen VanOns is 100% dochter van de Coöperatie VanOns U.A.). Na opdracht van het bestuur zal gelijktijdig de omgeving gemobiliseerd worden en wordt ervoor gezorgd dat er een lokale energiecoöperatie opgericht wordt.

Zodra het project gerealiseerd is, wordt het indien wenselijk overgedragen aan de lokale energiecoöperatie. Mocht de lokale energiecoöperatie dit niet willen, wordt de installatie overgedragen aan een beheerorganisatie gelieerd aan Bronnen VanOns.

De opbrengsten die worden gerealiseerd door Bronnen VanOns worden besteed aan:

 • Organisatiekosten
 • Ontwikkelkosten mislukte projecten (de succesratio is naar schatting 1 op 2)
 • Voorfinanciering ontwikkelkosten nieuwe projecten
 • Rendement voor de lokale omgeving

Een zonnepark ontwikkelen met lokaal eigendom?

Wil je in gesprek over een concreet project of de ontwikkeling van een zonnepark? Klik dan op ‘project aanmelden’.