Poppenwier Energie is een werkgroep van Poppenwier, die onder verantwoordelijkheid van Plaatselijk Belang Poppenwier activiteiten uitvoert. Een klein dorp met grote saamhorigheid en bruisend van activiteiten. Energie is steeds belangrijker geworden en een grote kostenpost voor huishoudens. Energie kan ook anders worden opgewekt dan met grote centrales. We kunnen met z'n allen ook maatregelen nemen om minder energie te verbruiken.

  • Krijg 100% groene energie
  • Steun lokale opwekking
  • Investeer in je regio

"Om dit dorp ook in de toekomst leefbaar te houden, wordt op vele terreinen het heft in eigen handen genomen. Zo hebben we ons eigen dorpshuis gebouwd en hebben we de beeldbepalende kerk in eigendom genomen."

René Poppen - bestuurslid

Poppenwier Energie

Marsherne 12
Poppenwier

KvK: 40005041

F028