De Wommelser Enerzjy Koöperaasje (WEK) streeft er naar Wommels te verduurzamen door op het gebied van energie het heft in eigen handen te nemen. Wij stimuleren energiebesparing en het gebruik van duurzame energie. Tevens ondersteunen we projecten op het gebied van het opwekken van groene energie.

  • Krijg 100% groene energie
  • Steun lokale opwekking
  • Investeer in je regio

"Ik zit bij de WEK voor groene stroom en gas ten bate van het milieu en Wommels. Met de WEK doneren wij de wederverkopersvergoeding aan goede (groene) doelen in het dorp. Wij zetten zelf opwek- en besparingsprojecten op en stimuleren anderen dat ook te doen. De kracht van lokaal."

Lukas Offinga - bestuurslid

Wommelser Enerzjy Koöperaasje U.A.

Roede 14
Wommels

KvK: 64213722

F031