Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 23 oktober 2017

Energie VanOns is 100% Groen

Hoe kan het dan dat Energie VanOns (voorheen Noordelijk Lokaal Duurzaam) geen 10 krijgt in de jaarlijkse stroomranking van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise? Een terechte vraag, die vraagt om een duidelijk antwoord.

Bij Noordelijk Lokaal Duurzaam werken we elke dag, samen met inmiddels 75 coöperaties, hard om de energietransitie te versnellen. We willen iedereen in Noord-Nederland stimuleren om zelf of samen lokaal energie op te wekken en/of duurzame energie uit eigen streek te gebruiken. Dat is een hoop werk, maar we zetten grote stappen. Onze klanten krijgen 100% groene stroom uit Noord-Nederland en samen wekken we een steeds groter deel daarvan ook zelf op.

Coöperatieve opwek van energie

De 75 bij ons aangesloten energiecoöperaties werken allemaal aan eigen energie-opwek. Hoe ze dat doen is telkens anders. Elk dorp, elke buurt en elke wijk heeft immers andere ideeën over hoe duurzame energie het beste kan worden ingepast in hun leefomgeving. Sommigen kiezen voor een dorpsmolen in de vorm van een postcoderoosproject. Anderen gaan voor een zonnedak op een boerderij. En er zijn er die een oude vuilnisbelt omvormen tot een zonneweide. Maar altijd is er lokale betrokkenheid en kunnen mensen uit de buurt écht meebeslissen over hoe ze het willen realiseren.

Het opzetten van een energiecoöperatie en het realiseren van een opwekproject kost tijd. Veel energiecoöperaties zijn daar twee tot drie jaar mee bezig. In de tussentijd nemen de betrokkenen vaak hun energie al wel af van Noordelijk Lokaal Duurzaam, maar levert de coöperatie ons nog geen lokaal opgewekte groene energie. Die energie kopen we dus in. Daarbij hanteren we dezelfde principes als altijd. We kiezen bronnen uit Noord-Nederland en we kopen 100% groen. Zo kunnen we onze klanten leveren wat we beloven: groene stroom uit het noorden. HIER Klimaatbureau raad ons dan ook aan als ‘goede keuze’ en geeft aan dat onze energie 100% groen is en uit Nederland komt.

Waarom geen 10 in ranglijst duurzame energie?

Hoe kan het dan dat Noordelijk Lokaal Duurzaam geen 10 krijgt in de Ranglijst duurzaamheid stroomleveranciers van de Consumentenbond, Greenpeace, Natuur & Milieu en Wise? Hier zijn vier redenen voor:

Geen eigen bronnen
Veel traditionele energiebedrijven produceren kolenstroom of maken hun stroom in een gasgestookte centrale. Ze kopen vervolgens in onder andere Noorwegen certificaten van oorsprong en kunnen die fossiele energie daarmee als groene stroom verkopen in Nederland. Daar gaat geen impuls tot verduurzaming van uit. En dat is precies wat ze met het onderzoek willen oplossen. Daarom geven ze energiebedrijven die zelf productiecapaciteit voor groene energie in Nederland realiseren veel punten.

Noordelijk Lokaal Duurzaam heeft geen eigen bronnen. Het opwekken van energie vinden we de taak van lokale coöperaties die veel beter snappen wat er in hun buurt speelt en de inpassing in het landschap naar hun eigen wensen kunnen doen.

Complexiteit energiebeweging
Onze coöperatieve energiebeweging zit complex in elkaar. De 75 coöperaties zijn eigenaar van drie provinciale koepelorganisaties die op hun beurt eigenaar zijn van het energiebedrijf Noordelijk Lokaal Duurzaam. De coöperaties richten vaak aparte opwekcoöperaties of BV’s op waarin het opwekproject zelf is ondergebracht. Soms uit het oogpunt van risicodekking, soms omdat ook andere partijen (gemeenten, investeerders, andere energiebedrijven) meefinancieren.

Een voorbeeld: De Amelander energiecoöperatie AEC heeft een van de grootste zonneweides van Nederland gerealiseerd. Die is vanwege juridische, praktische en financiële keuzes in de BV Zonnepark Ameland ondergebracht. Die bv heeft drie aandeelhouders: de gemeente Ameland, de Amelander Energie Coöperatie en Eneco. AEC en NLD verkopen die stroom zo veel mogelijk lokaal en we hebben een 5-jarig contract voor een percentage van de Garanties van Oorsprong (GvO’s) van het park. AEC is via Ús Koöperaasje mede-eigenaar van Noordelijk Lokaal Duurzaam. Maar er is geen rechtstreeks contract (Power Purchace Agreement / PPA) tussen de opweklocatie en Noordelijk Lokaal Duurzaam.

Hierdoor is er een ontkoppeling tussen de stroom en de GvO’s die in de verte wat lijkt op de papieren trucs die veel energiereuzen gebruiken om sjoemelstroom te maken. In werkelijkheid hebben we het over groene stroom die in het noorden is opgewekt en we ook in het noorden verkopen.

Risicodekking
De derde reden voor onze matige score in dit onderzoek heeft te maken met risicodekking. We zijn een jonge beweging en een nog jonger energiebedrijf. We groeien hard en dus moeten we risico’s vermijden. Dat doen we door voorzichtig in te kopen. Ook kopen we een deel van de groene noordelijke energie in via een andere partij als bijvoorbeeld Eneco. Om bij voorgaand voorbeeld te blijven: de stroom van Ameland wordt geheel verkocht aan Eneco. Noordelijk Lokaal Duurzaam koopt een deel van die stroom vervolgens weer van Eneco. Ameland heeft zo de garantie dat ze alle stroom ‘kwijt’ kunnen en wij hebben de flexibiliteit waarin we wel de energie van Ameland kunnen inkopen, maar niet verplicht zijn het allemaal af te nemen.

Geen punten voor sociale binding
De energietransitie zal ons landschap veranderen. Energie is straks niet meer iets dat uit een fabriek ergens ver weg komt, maar wordt opgewekt in onze directe omgeving. De komende decennia zal iedereen dat in z’n leefomgeving gaan zien. Daarom is het cruciaal dat opwek van duurzame energie hand in hand gaat met sociale binding en betrokkenheid. Zo profiteren omwonenden van zonneparken en windmolens direct zelf van die projecten en wordt hun leefomgeving prettiger.

Noordelijk Lokaal Duurzaam heeft inmiddels zo’n € 300.000,- uitgekeerd aan onze coöperaties. Dat geld vloeit dus niet weg naar de Randstad of zelfs andere landen, maar kunnen de coöperaties in hun dorp, wijk of streek gebruiken om sociale of duurzame projecten mee te financieren. Dit aspect is in onze ogen cruciaal voor het draagvlak voor duurzame energie in de toekomst en krijgt in het onderzoek van Wise, Consumentenbond, Greenpeace en Natuur & Milieu geen punten. Volgens hun meetmethode is een grote windmolen van een projectontwikkelaar waar één boer een stukje land aan verkoopt beter dan een dorpsmolen waar iedereen in een dorp een stukje van kan bezitten en waar het hele dorp van profiteert.

Toch echt Nederlandse groene stroom

Ook HIER Klimaatbureau onderzoekt in hoeverre energieleveranciers Nederlandse groene stroom leveren. In hun groen stroom checker is dat eenvoudig na te kijken per leverancier. Noordelijk Lokaal Duurzaam wordt door hen aangeprezen als ‘Een goede keuze’ omdat we 100% échte groene stroom uit Nederland leveren.

Het ene onderzoek meet dus de herkomst van stroom en laat zien dat wij 100% uit Nederland afkomstige groene energie verkopen. Het andere onderzoek geeft ons ‘strafpunten’ omdat we niet, zoals traditionele energiebedrijven, eigen bronnen hebben en negeert de sociale impact die onze beweging maakt. Daardoor scoren we in het ene onderzoek de maximale score en in het andere een matige, terwijl we in beide gevallen 100% groene energie uit het noorden verkopen.

Waar staan we nu en waar gaan we naartoe?

Uiteindelijk willen we dat elk huishouden in Noord-Nederland zelf of samen energie kan opwekken. Daarvoor moet nog een hoop gebeuren en daar zijn de aangesloten coöperaties hard mee bezig. In 2017 hebben de cooperaties de volgende opwekprojecten gerealiseerd en daar zijn we trots op!

 • Collectieve Opwek Coöperatie Langelo U.A
 • Coöperatie Sinnich Tjerkgaast U.A
 • Coöperatie GLOED
 • Collectieve Opwek Coöperatie Zonnedok U.A
 • Collectieve Opwek Alfa Postcoderoos U.A
 • Opwek Cooperatie Duurzaam Heeg 1 U.A
 • Energie Pioniers Noordoostpolder U.A
 • Lopster Energie Coöperatie U.A.
 • Energie coöperatie Fryske Flinter
 • Coöperatie Um Zunst
 • Duurzaam Duurswold (dorpsmolen)
 • Coöperatie Sinnich Wâldsein U.A.
 • Coöperatieve Vereniging ‘’Mei-inoar Grien’’ U.A.

Onze bronnen in 2017

In 2017 nemen we stroom af van de volgende bronnen:

Bronnen van coöperaties die bij ons zijn aangesloten

 • Bovenstaande Postcoderoos-projecten
 • Zonneproject Ameland (Ameland)
 • Zonnepark Garyp
 • Zonneproject Vierverlaten (Groningen)
 • Zonneproject Grou: maatschap Bouma (Grou)

Andere bronnen van groene energie in het noorden

 • Zonneproject Creil (Noordoostpolder)
 • Windproject Farmsum (Delfzijl)

Actuele bronnenkaart (Update 19 april 2018)

Inmiddels hebben we op onze nieuwe website ook een kaart met onze actuele energiebronnen.

We zijn op koers

Het gaat goed met de energiebeweging in het noorden. De coöperaties zijn steeds succesvoller in het opleveren van opwekprojecten en samen wekken we een groeiend deel van onze energie lokaal op. Noordelijk Lokaal Duurzaam levert 100% groene en noordelijke stroom en investeerde al € 300.000,- in sociale duurzaamheid op lokaal niveau. Daarmee zetten we flinke stappen in zowel de energietransitie als het draagvlak voor die transitie.