Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 15 april 2024

Energie VanOns ondertekent samen met twaalf partners charter Local4Local

Tijdens de Local4Local partnerdag op vrijdag 12 april in Wehl hebben wij samen met twaalf partners een charter ondertekend. Hiermee geven we nadrukkelijk aan welke gedragscodes en coöperatieve principes we met elkaar hanteren binnen het Local4Local project. In dit project ontwikkelen we een nieuwe, eerlijke manier met elkaar om producenten en gebruikers van duurzame energie met elkaar te verbinden. Daarvoor kunnen we binnenkort de eerste leden aansluiten op het nieuwe lokale energiecontract. Dat betekent stroom uit onze eigen zonneparken voor onze eigen leden zonder tussenkomst van de markt.

In 2022 is er een onwenselijke situatie ontstaan waardoor de afhankelijkheid van de internationale energiemarkt, de bestaanszekerheid voor Nederlandse burgers en bedrijven in het gedrang kwam en kwetsbare huishoudens zwaar werden geraakt. Energiegemeenschappen hebben gezamenlijk besloten om een nieuw marktmodel: ‘Local4local’ te ontwikkelen. Met dit lokale energiecontract kan lokaal opgewekte duurzame stroom geleverd worden tegen een stabiele prijs gebaseerd op de kostprijs die nodig is om deze energie te leveren. Daarmee willen we de afhankelijkheid van de internationale markt verminderen.

Energie is een levensbehoefte

Gezamenlijk hebben wij nu de basisprincipes van het nieuwe marktmodel en onze samenwerking binnen en tussen de energiegemeenschappen vastgelegd in een charter. De achterliggende gedachte hierbij is dat we vinden dat energie een eerste levensbehoefte is, die eerlijk verdeeld moet worden. Bij de ondertekening in Wehl was Kees Vendrik voorzitter van het Nationaal Klimaat Platform aanwezig en zei hierover het volgende: “Lokale toepassing van duurzame energie past in het beeld van het Nederlandse energielandschap van de toekomst. Dit is een belangrijke stap naar energiegemeenschappen waarbij het lokale energiegebruik zoveel mogelijk wordt gedekt door de mix van lokaal beschikbare bronnen. Het is goed te zien dat men hier in de Achterhoek niet wacht op de overheid en de markt, maar zelf het voortouw neemt.”   

Samen vooruit

Ook Siward Zomer, voorzitter van Energie Samen, de koepelorganisatie voor energiecoöperaties en tevens penvoerder van het Local4Local project was aanwezig en sprak: “Samen brengen wij techniek, productie en mensen bij elkaar en maken we afspraken over opwek, verbruik en levering. De stappen die we binnen dit project zetten met elkaar in korte tijd zijn indrukwekkend en maken mij enorm trots.”   

Samenwerken voor lokale energie

In het Local4Local project werken 13 partijen samen aan het beschikbaar maken van coöperatieve energie tegen een lokale prijs door zelflevering binnen energiegemeenschappen. Onder leiding van Energie Samen zetten Windunie, Deltawind, Energie Samen Rivierenland, Zuidenwind, Grunneger Power, Agem Energie Experts en Zonnedorpen zich samen met de Nederlandse coöperatieve energieleveranciers Energie VanOns, om | nieuwe energie, ENTRNCE en de modelleurs Resourcefully en ZenMo in om de energiegemeenschap van de toekomst te realiseren. Het Local4Local project wordt uitgevoerd met de Topsector Energiesubsidie van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Meer informatie over Local4Local en de deelnemende partijen: www.local4local.nu en op LinkedIn.