Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 05 november 2017

Energie VanOns (toen nog Noordelijk Lokaal Duurzaam) op de klimaattop Noord Nederland

Écht werk maken van de energietransitie. Dat is het doel van de Klimaattop Noord NL op woensdag 9 november. De Nationale Klimaattop van 2016 zette de eerste klimaatacties in gang. In Groningen, Fryslân en Drenthe nemen we het stokje over en vertalen we het naar onze regio. En Noordelijk Lokaal Duurzaam is, met veel mensen uit coöperaties en koepels uit alle drie de provincies, aanwezig. Als deelnemer om ons te laten inspireren en te netwerken met bedrijven, overheden en instanties. Maar ook als organisator van zes verschillende sessies. Zo gaan we in de sessie ‘Innovatief aanbesteden/ inkopen van lokale duurzame energie’ met ambtenaren in gesprek over innovatieve manieren om binnen de bestaande aanbestedingswetgeving duurzaam en lokaal geproduceerde energie in te kopen. Op het netwerkplein gaan we in gesprek met bedrijven over wat zij kunnen doen om de lokale energietransitie te versnellen. Daarnaast verzorgen de coöperaties, koepels en energiewerkplaatsen verschillende sessies over postcoderoosprojecten, besparen, beleid en visie. Hieronder een overzicht.

Klimaattop Noord Nederland
De klimaattop van het Noorden is een initiatief van de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en vindt plaats in het meest duurzame onderwijsgebouw van Nederland; Energie Academy gebouw in Groningen. Benieuwd waarom dit gebouw het BREEAM-niveau Outstanding heeft gekregen? Bekijk dan onderstaande video. Ook zijn er sessies in BuildinG en EnTranCe Energy Transition Centre. BuildinG richt zich op kennis voor het bevingsgebied. EnTranCe richt zich op research, ontwikkeling en testing rond duurzaamheid. Noordelijk Lokaal Duurzaam heeft zelf kantoorruimte in EnTranCe.

Het programma heeft een aantal plenaire sprekers zoals Marcel Beukeboom (Nederlandse klimaatgezant), Jan Willem Straatsma (FrieslandCampina) en Patrick van der Meulen (Enie / Climate Reality Project) en wordt voorgezeten door dagvoorzitter Brecht van Hulten (o.a. bekend van Kassa).

Sessies van Energie VanOns (teon nog Noordelijk Lokaal Duurzaam) en aangesloten coöperaties
De volgende inspiratiesessies en workshops worden verzorgt door Noordelijk Lokaal Duurzaam en de aangesloten coöperaties en partners.

Innovatief aanbesteden/inkopen van lokale duurzame energie
Organisatie: Noordelijk Lokaal Duurzaam

Wat zijn de mogelijkheden om binnen de bestaande aanbestedingswetgeving duurzaam lokaal geproduceerde energie in te kopen? Hoe kunnen overheden helpen bij het creëren van draagvlak bij de direct betrokkenen rondom het zonnepark, de windmolen of een andere duurzame productie installatie? Hoe voorkomen we dat buitenlandse investeerders er met SDE+ subsidie vandoor gaan terwijl omwonenden met de landschapsvervuiling komen te zitten? En hoe zorgen we dat er meer lokale duurzame energie wordt geproduceerd en die lokaal opgewekte energie ook lokaal wordt verbruikt? Jaap Hoeksema en Klaas Dolsma van Noordelijk Lokaal Duurzaam gaan met ambtenaren en bestuurders in gesprek over welke rol zij met hun beleid en inkoop spelen in het creëren van draagvlak voor de energietransitie.

Lokaal initiatief Paddepoel Energiek: klaar voor de volgende ronde!
Organisatie: Paddepoel Energiek

Paddepoel Energiek is een lokaal initiatief, in 2016 gestart met een verduurzamingscampagne voor particuliere huiseigenaren. Na 1 jaar met 37 deelnemers voor 58 maatregelen gaan we door, met een wekelijks energiespreekuur & diverse wijkevents (duurzame markt). Oprichting van een wijkcoöperatie rond drie eigen wijkwindmolens ism Grunneger Power is aanstaande, evenals verkenning van aansluiting voor particulieren op het warmtenet Noordwest. De contacten met Enexis/EnPuls, RUG/Hanze en Gemeente zijn gelegd: nu is het tijd voor de volgende ronde op weg naar een energieneutrale wijk! Tijdens deze sessie zullen we daarnaast een samenwerkingsovereenkomst tekenen met Grunneger Power, Groningen woont Slim, Enexis, Enpuls, Gemeente Groningen, Provincie Groningen, WarmteStad, Gasunie over de verduurzaming van Paddepoel Noord. De sessie wordt gepresenteerd door Els Struiving, Piet Hazekamp en Adrie Kuik van Paddepoel Energiek

Coöperatieve duurzame energie produceren
Organisatie: Energie Coöperatie Noordseveld

In deze sessie laten we u aan de hand van het postcoderoos project “Zonnedak Langelo” zien op welke wijze succesvol een coöperatieve duurzame energie productie installatie gerealiseerd is. Deze sessie wordt gegeven door Richard Ton en Jeroen Niezen van Energie Coöperatie Noordseveld.

Visievorming
Organisatie: Energiewerkplaats Fryslân

We zullen een korte uitleg geven over de werkwijze van visievorming bij lokale gemeenschappen. Vanuit onze ervaring hebben we geleerd dat een brede maatschappelijke acceptatie van essentieel belang is om lokale projecten gerealiseerd te krijgen. We zullen, omlijst met enkele voorbeelden, inzicht geven in het beschikbare instrumentarium voor de visievorming en de borging daarvan in lokale wetgeving. Daarbij worden de uitgangspunten van MienskipsEnergie uitgelegd en het borgen daarvan in de wetgeving bij de pilot in IJlst. Deze voorbeelden van zeggenschap over lokale duurzame energie worden doorvertaald in de ontwikkeling van de klimaatopgaven. Deze sessie wordt verzorgt door Johannes Lankester van Netwerk Duurzame Dorpen.

Energie besparen voor bedrijven en overheden
Organisatie: Energiewerkplaatsen / Drentse Kei

In deze workshop willen we bedrijven en overheden laten kennismaken met de mogelijkheden die er voor hen zijn om energie te besparen. Organisatie buurkracht stelt zich voor en laat zien hoe zij te werk gaan. Daarnaast zal verteld worden hoe de samenwerking tussen bijvoorbeeld overheden en buurkracht tot stand kan komen en zullen er inspirerende voorbeelden getoond worden. In het tweede deel van de workshop spreekt Marcel Koenis over hoe je als bedrijf kunt verduurzamen. Dat is zelfs mogelijk zonder (grote) voorinvesteringen te doen. Er zal een standaard aanpak voor bedrijven worden gepresenteerd.