Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 21 mei 2019

Extra voordelig van asbestdak naar coöperatief zonnedak in Groningen

Hoe maak je van de nood een deugd? Bijvoorbeeld door asbestdaken te verruilen voor zonnedaken. SamenZONderAsbest laat zien hoe je van een wettelijke verplichting een financieel aantrekkelijke bijdrage aan de energietransitie maakt. Binnen de Groninger pilot is nu extra ruimte gemaakt om in totaal 120 asbestdaken in te ruilen voor coöperatieve zonnedaken. Energie VanOns vindt dit mooie kans voor zowel energiecoöperaties als agrariërs!

SamenZONderAsbest?
Vanaf 2024 mogen Nederlandse daken geen asbest meer bevatten. Goed voor onze gezondheid, maar het vraagt wel flinke investeringen. Vooral voor boerenbedrijven is sanering vaak omvangrijk en duur. Maar als je dan toch een nieuw dak aanlegt… waarom dan niet meteen vol met zonnepanelen voor groene stroom voor de hele buurt of het hele dorp? Zeker omdat lokale energiecoöperaties vaak juist hard op zoek zijn naar een dak voor hun opwekproject. Zoals SamenZONderAsbest het zelf noemt: een efficiënte ‘in één moeite door’-aanpak. Het project brengt agrariërs en energiecoöperaties samen en geeft ze een zetje in de rug.

Succes in Friesland
De Groningse pilot ‘SamenZONderAsbest’ is een vervolg op de Friese pilot ‘Asbest eraf, postcoderoos erop’. Tijdens deze pilot zijn 20 Friese asbestdaken gesaneerd en omgetoverd tot coöperatief zonnedak. De daken zijn geen kostenpost meer, maar leveren juist wat op. En daarmee bedoelen we niet alleen financieel; de zonnedaken leveren ook een bijdrage aan de verduurzaming en de saamhorigheid in de directe omgeving.

Meer dan een subsidie
SamenZONderAsbest is iets anders dan subsidie. Zo was er in 2014 tot 2016 in Groningen een subsidie voor het vervangen van asbestdaken door zonnepanelen voor eigen gebruik. SamenZONderAsbest gaat verder en combineert allerlei stimuleringsregelingen tot één geheel. Dakeigenaren zijn niet alleen van hun asbest af: ze krijgen huurinkomsten van de lokale energiecoöperatie en hoeven zich niet druk te maken over het onderhoud. Energiecoöperaties plaatsen hun zonnepanelen voor hun PostCodeRoos-project op een helemaal nieuw dak; dat scheelt ook hen een hoop onderhoud.

Interesse in SamenZONderAsbest?
Mogen we straks 120 nieuwe opwekprojecten aan onze bronnen toevoegen? We zijn heel benieuwd en vinden dit project hoe dan ook een interessante regeling voor het versnellen van de energietransitie. Op de website van SamenZONderAsbest lees je alles over de voordelen voor zowel dakeigenaren als energiecoöperaties. Dakeigenaren kunnen zich aanmelden voor een dakcheck ter waarde van € 2.500,-; de eerste stap in deelname aan SamenZONderAsbest.