Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 11 juni 2024

Grootste natuurinclusieve zonnepark van Nederland geopend

Afgelopen donderdag 6 juni is zonnepark Fledderbosch in Ten Boer officieel geopend door oud-politicus Diederik Samson. Dat deed hij bij het feestelijke openingsevenement op het park samen met de ontwikkelaar van het park (Ecorus), de huidige eigenaar (CEE Group uit Duitsland) en natuurlijk de initiatiefnemer Energie Coöperatie Ten Boer. Wij feliciteren onze coöperatie van harte met de opening van dit mooie zonnepark. 

Van de 90 hectare aan oppervlakte is ongeveer een derde ingericht met nieuwe natuur. Dit zorgt ervoor dat Fledderbosch zich het grootste natuurinclusieve zonnepark van Nederland mag noemen. Energie Coöperatie Ten Boer heeft bijgedragen aan lokaal draagvlak door inwoners uit de directe omgeving te betrekken bij de ontwikkeling van het park. Voor de vertegenwoordiging van de omwonenden krijgt de coöperatie een jaarlijkse vergoeding. Deze wordt voor een deel besteed aan verlaging van de energierekeningen van dorpsgenoten met een kleine portemonnee. Een duurzaamheidsfonds gaat er in de nabije toekomst voor zorgen dat maatschappelijke initiatieven in de omgeving gerealiseerd kunnen worden.

Zonnepark Fledderbosch 

Op het zonnepark Fledderbosch staan meer dan 180.000 panelen. Het park levert jaarlijks evenveel groene stroom als wordt gebruikt door 30 duizend huishoudens. Hiermee levert het park een belangrijke bijdrage aan de ambitie van de gemeente Groningen om in 2035 energieneutraal te zijn.

Met behulp van ecologen is het park zo ingericht dat er meer biodiversiteit terugkomt dan dat er was. Herbert Koekkoek en Ariën Baken, deskundigen op het gebied van natuur en landschap, hebben inrichtings- en beheeradviezen gegeven.  Landbouwgrond heeft plaats gemaakt voor nieuwe natuur zoals kruidenrijk grasland, riet en op gepaste plekken (stepping stones) opgaande struikbegroeiing. De historische waterloop De Oude Kwens is in het open middengebied teruggebracht in de vorm van een brede waterloop met natuur- en waterbergingsfunctie. Dit is goed voor water- en boerenlandvogels. Een mooi en goed voorbeeld van hoe energieopwekking en ontwikkeling van biodiversiteit hand in hand kunnen gaan. Een win-win situatie, aldus Ariën.

Energie Coöperatie Ten Boer 

Vanaf de start van de ontwikkeling van Fledderbosch in 2018 is er ingezet op lokale participatie bij het zonnepark. De inwoners van de voormalige gemeente Ten Boer zijn betrokken en hebben inspraak in zowel het materiële gedeelte als de inrichting en ontwikkeling van het park. De lokale participatie is uiteindelijk ingevuld met een – nog op te richten – Omgevingsfonds.

Jan Borkent, secretaris en bestuurslid bij Energie Coöperatie Ten Boer: ,,Het actief betrekken van burgers bij zowel de totstandkoming als ontwikkeling van het zonnepark maakt Fledderbosch bijzonder. Zonnepark Fledderbosch is een meerjarenproject. Samen met de burgers blijven we de ontwikkeling monitoren, evalueren en verbeteren. Zo streven we ons doel – om ook landschap én natuur terug te geven aan inwoners – zo goed mogelijk na. Fledderbosch kan als voorbeeld fungeren voor andere zonneparken.’’