Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 19 november 2018

Grootste zonnepark van Nederland in Chinese handen?!

In Sappemeer wordt het (tot nu toe) grootste zonnepark van Nederland gerealiseerd. Het park levert ruim 100 MW en kan ruim 32.000 huishoudens van stroom voorzien. Mooi nieuws, maar wat blijkt? De bouw en exploitatie zijn in handen van de Chinese zonneparkgigant Chint Solar en dochterbedrijf Astronergy. En dat is slecht nieuws. Op deze manier verdwijnt er zeker € 25 miljoen uit onze regio zonder dat omwonenden profiteren. Wij vinden dat dat anders kan en anders moet.

Hoe zit het precies?
Om de productie van duurzame energie te stimuleren, geeft de Nederlandse overheid SDE subsidie (Stimulering Duurzame Energieproductie) aan ontwikkelaars van bijvoorbeeld zonneparken. De SDE subsidie wordt volledig betaald door inwoners van Nederland via de Opslag Duurzame Energie (ODE) op de energierekening. Die betalen we dus met z’n allen.

In dit geval krijgt de ontwikkelaar maar liefst € 101.274.750 over de looptijd van 15 jaar. De prognose is dat ze uiteindelijk 15% winst zullen maken, oftewel: € 15,2 miljoen verdwijnt naar China. Daarnaast is deze Chinese ontwikkelaar ook nog eens de producent van zonnepanelen: nog eens naar schatting € 10 miljoen extra winst. Een ander land maakt dus waarschijnlijk zo’n € 25 miljoen winst met een project in óns landschap. En dat is zeker niet uniek. Bij vergelijkbare projecten zien we bijvoorbeeld dat Duitse partijen de winst opstrijken.

Hoe kan het anders?
Wij vinden dat de overheid van ontwikkelaars van duurzame energieprojecten moet eisen dat ze minimaal 50% van de winst teruggeven aan lokale bewoners (particulieren en bedrijven) door hen mede-eigenaar te maken. Dat kan bijvoorbeeld door een lokale energiecoöperatie op te richten. Door mensen uit de buurt mede-eigenaar te maken, kunnen deze mensen ook meebeslissen over de invulling en de grootte van het park en de inpassing in het landschap. En ze verdienen er ook nog wat aan. Bronnen VanOns helpt om dit voor elkaar te krijgen.

Hoe krijgen we dat geregeld?
De 50% ambitie staat ook in het concept Klimaatakkoord, maar er wordt door de grote ontwikkelaars flink gelobbyd om dat er weer uit te krijgen. Geef de lobbyisten geen kans en laat je gemeente weten dat het anders moet. Dat kan door ze te wijzen op het manifest Zonneparken Noord Nederland. Dit manifest is opgesteld door Energie VanOns samen met de Natuur en Milieufederatie Drenthe, de Natuur en Milieufederatie Groningen, De Friese Milieufederatie, De Groninger Energiekoepel, Ús Koöperaasje en De Drentse Koepel Energie Initiatieven. In het manifest staan 7 vuistregels die er samen voor zorgen dat omwonenden altijd écht betrokken zijn bij de ontwikkeling van dit soort projecten en dat ze delen in de opbrengsten. Verder stellen we eisen aan de toegevoegde waarde voor het landschap en de biodiversiteit en vinden we dat de productie moet aansluiten bij de regionale energiebehoefte.

Dus schrijf en mail naar de lokale politieke partijen, naar gemeenteraadsleden en het college van Burgemeester en Wethouders dat het echt anders moet, zodat we niet weer alleen de lasten zonder de lusten hebben van energieproductie.