Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 13 september 2022

Grunneger Power geeft rondleidingen biodiversiteit op zonnepark Vierverlaten

Energiecoöperatie Grunneger Power doet zaterdag 17 september mee aan de landelijke Open Energiedag en geeft drie inspirerende en informatieve rondleidingen over biodiversiteit op coöperatieve zonneparken op Zonnepark Vierverlaten.
Biodiversiteit en inpassing van zonneparken in het landschap is een belangrijk speerpunt van de Groningse energiecoöperatie. “In samenwerking met de stadsecoloog onderzoeken en meten we de biodiversiteit op het park. “Dat verschil kun je ook echt
maken als een zonnepark in handen van bewoners is”, aldus Marieke Wiersma, coöperatief ontwikkelaar van Grunneger Power.

Zon op land met behoud van natuurlijk waarden
“Natuurlijk willen wij zoveel mogelijk zon op daken realiseren en daar werken we hard aan. Maar ook zon op land is nodig om aan onze energiebehoefte te voldoen bijvoorbeeld op bedrijventerreinen als Vierverlaten. Dat betekent niet dat je het niet zo kunt inrichten dat je rekening houdt met de natuur. We laten graag zien hoe dat eruit kan zien. We hebben bijvoorbeeld vogelhuisjes opgehangen en boomstompen neergelegd. Daarnaast zijn we bezig met het beplanten van het hekwerk met inheemse klimplanten. Ook hebben we al kleine zoogdieren en kikkers gezien die van ons zonnepark hun woongebied hebben gemaakt”.