Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 02 oktober 2018

Het Drentse Landschap verduurzaamt verder

Het Drentse Landschap heeft duurzaamheid hoog op haar agenda staan. Daar waar mogelijk wordt gekozen voor duurzame oplossingen en initiatieven. Aangezien het huidige energiecontract per 1 oktober afloopt is gezocht naar een duurzamer alternatief voor de energielevering. Alle gebouwen die Het Drentse Landschap in eigen beheer heeft, zoals het hoofdkantoor, werkplaatsen, beheerboerderijen, kerken, molens en vakantiewoningen zullen door de nieuwe energieleverancier voorzien worden van duurzame energie.

Regionale energiecoöperaties
Energie VanOns is een coöperatief energiebedrijf opgericht door drie koepelcoöperaties in Friesland, Groningen en Drenthe. In Drenthe is dat de ‘Drenste KEI’ (Koepel Energie Initiatieven). Samen met meer dan 80 lokale energiecoöperaties in de drie noordelijke provincies vormen zij de energiebeweging ‘VanOns’. De geproduceerd energie wordt 100% duurzaam en lokaal opgewekt en beschikbaar gesteld aan de lokale bevolking. De opbrengsten uit de lokale bronnen vloeien terug naar de coöperaties die de opbrengsten herinvesteren in de eigen regio; bijvoorbeeld door verduurzamingsprojecten te ondersteunen op lokaal niveau.
Het Drentse Landschap ondersteunt van harte initiatieven zoals die van koepelcoöperatie Drentse Kei.  De organisatie denkt door het aangaan van een samenwerking met Energie VanOns weer een stap te hebben gezet in het verduurzamen van haar organisatie.