Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 12 januari 2023

Hoog bezoek voor dorpsmolen Reduzum

Op maandag 9 januari bezocht minister Rob Jetten in Friesland onder meer coöperatie Doarpsmûne Reduzum en de nieuwe windmolen die geheel in eigendom is van de coöperatie. Ruim 500 huishoudens uit de omliggende dorpen en buurtschappen zijn lid van de coöperatie en sinds 1 januari 2023 is Energie VanOns vaste partner. De opbrengsten van de dorpsmolen worden gebruikt om projecten in de regio te financieren. Jetten noemt de dorpsmolen ‘een mooi voorbeeld van bewoners die zelf initiatief nemen en meeprofiteren van de groene stroom die lokaal wordt opgewekt.’

Beroemdste dorpsmolen van Nederland
De weg van de coöperatie in Reduzum kende vele successen maar ook tegenslagen. In Reduzum staat sinds 1994 een dorpsmolen. Een Micon M700-225 met een masthoogte van 36 m. De molen kostte indertijd 550.00 gulden, en het geld werd grotendeels bijeen gebracht door dorpsbewoners, aangevuld met een lening en een subsidie.

In 2014 werd duidelijk dat de bestaande dorpsmolen, inmiddels ruim 20 jaar oud, vervangen moest worden. De stichting dorpsmolen legde de plannen voor aan het publiek en zette de formele procedure in gang bij de provincie. Aanvankelijk leek het nog mis te gaan omdat de provinciale regels wel een vervanging toestonden, maar men geen hogere molen wilde, terwijl die wel 4x zoveel stroom zou kunnen leveren. De provincie was bang voor precedentwerking: het toestaan van solitaire molens zou bijdragen aan verrommeling van het landschap.

Dat het tij keerde was te danken aan de vasthoudendheid van de initiatiefnemers, de Reduzumer dorpsgemeenschap en het gemeentebestuur van Leeuwarden. De gemeente ging tot de Raad van State in beroep. Uiteindelijk besloot het nieuwe college van Gedeputeerde Staten in 2019 om vervanging van bestaande dorpsmolens tot 100 m tiphoogte toch toe te staan.

“Ik ben ongelooflijk blij en trots op de mensen in Reduzum al vele jaren hun streven naar een duurzaam en leefbaar dorp omzetten in tastbare plannen zoals een zonnedaken en een windmolen. Als groen energiebedrijf van de coöperaties zijn we er fier op hun partner te mogen zijn.”

Jaap Hoeksema, directeur Energie VanOns

Dorp profiteert van opbrengst windmolen
De initiatiefnemers richtten in 2015 een coöperatie Dorpsmolen Reduzum op en wierven 540 leden in de omliggende dorpen en buurtschappen. Op die manier werd er 7,5 ton bijeen gebracht en de rest van het geld, 600.000 €, werd geleend bij de Nederlandse Waterschapsbank. In november 2022 ging de nieuwe molen aan het net. De energie van de molen wordt afgenomen door Energie VanOns. Per 1 januari 2023 is de coöperatie wederverkoper van Energie VanOns, wat inhoudt dat het energiebedrijf de stroom van de molen verkoopt aan klanten en de coöperatie daarvoor een wederverkopersvergoeding ontvangt. De leden van de coöperatie bepalen gezamenlijk voor welke (dorps)projecten dat geld wordt ingezet.

“De molen is voor onze gemeente zoveel meer dan een technisch object dat stroom levert. Ondanks, of misschien wel dankzij de tegenslagen, is het gelukt en zijn we weer een stapje dichter bij zelfvoorzienendheid.”

Jeljer Zijlstra, secretaris coöperatie

Meer weten over het verhaal achter Dorpsmolen Reduzum?