Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 20 september 2021

It Fryske Gea krijgt Energie VanOns

De 20 bedrijfsgebouwen en (publieke) locaties van It Fryske Gea draaien sinds dit voorjaar op lokaal opgewekte groene stroom en CO2 gecompenseerd gas. Hiermee draagt It Fryske Gea bij aan het behalen van de landelijke doelstelling om voor 2030 49% minder CO₂ uit te stoten ten opzichte van 1990.

De natuurbeschermingsorganisatie van Fryslân wil in de bedrijfsvoering bijdragen aan het behalen van de landelijke- en regionale klimaatdoelstellingen. Hoofd Beheer van It Fryske Gea Johan de Boer ‘Door over te stappen op stroom en gas van Energie VanOns dringen we onze CO₂- uitstoot nu flink terug. Een forse en goede stap! We willen het energiegebruik op een aantal locaties ook omlaag brengen en we zien mogelijkheden voor het uitbreiden van eigen productie van groene energie’. Daarnaast kan Energie VanOns adviseren over duurzame ontwikkelingen bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit. De samenwerking met Energie VanOns past bij It Fryske Gea, actief zijn op basis van de juiste kennis middenin de Friese maatschappij. ‘Dêr binne wy wiis mei!’

Energie VanOns is meer dan ‘gewone’ groene energie. De stroom wordt lokaal opgewekt door ruim honderd energiecoöperaties in Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel en de Noordoostpolder. Hoe ze dat precies doen, besluiten de coöperaties zelf. In de provincie Friesland wekken tal van grote en kleine zon- en windprojecten onze lokale groene stroom op. Denk hierbij aan Zonnepark Ameland, Zonnepark De Griene Greide (Garyp) en Zonnecentrale Trynwâlden Opgewekt (Gytsjerk).

Voor iedere klant van Energie VanOns ontvangt de energiecoöperatie een bijdrage die besteed wordt aan duurzame projecten in de regio. Energie VanOns is onderdeel van een grote energiebeweging: VanOns. Door de krachten van lokale energiecoöperaties te bundelen, maakt de VanOns-beweging lokale groene energie voor en van ons allemaal.