Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 27 november 2023

Nieuwe warmtewet versterkt rol coöperaties

Nieuwe Warmtewet

Het demissionaire kabinet heeft op 23 november het wetsvoorstel voor de nieuwe Warmtewet gepubliceerd. In deze Wet Collectieve Warmte, zoals de officiele naam luidt, worden de regels voor realisatie en exploitatie van collectieve warmte vastgelegd. Het wetsvoorstel is het product van jaren discussie en lobbywerk. Veel meer dan in de vorige wet staan consumenten centraal en wordt de publieke sturing vergroot. Een in de energiesector omstreden punt is het verplichte publieke eigendom: warmtenetten zullen voor meer dan 50 % in handen moeten zijn van publieke partijen. Private warmtebedrijven vrezen dat hierdoor vertraging zal optreden.

Voor coöperaties is de nieuwe wet wel goed nieuws: zij worden aangemerkt als publieke partij en ook expliciet als categorie opgenomen in het wetsvoorstel, net als VvE’s. De wet gaat weliswaar uit van grote warmtekavels, maar onderschrijft ook het belang van kleine collectieve warmtesystemen tot max. 1500 aansluitingen. Ook wordt ingegaan op het ontwikkelen van een Warmtefonds, en dan ook specifiek een warmtefonds voor coöperaties, omdat juist voor hen het ontbreken van financiele middelen het ontwikkelen van coöperatieve netten in de weg staat.

Op dit moment ligt het wetsvoorstel voor advies bij de Raad van State en daarna wordt er over gestemd in de Tweede Kamer.

Voor de liefhebbers: het ontwerp, inclusief toelichting van 233 pagina’s is hier na te lezen.