Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 20 maart 2017

Noordelijk Lokaal Duurzaam is groen

De vraag; hoe groen is Noordelijk Lokaal Duurzaam, wordt veel gesteld door onze wederverkopers. Logisch, want zij moeten hier vaak uitleg over geven aan hun klanten. Om deze vraag te kunnen beantwoorden is het goed om te weten wat nou precies groene, grijze en groen gemaakte stroom is.

Wise zegt: “Groene stroom waarvan geen enkele prikkel uitgaat om meer duurzame energie te produceren noemen wij sjoemelstroom”.

Wise vroeg zich af hoe het kan dat in Nederland ongelofelijk veel groene stroom wordt geconsumeerd terwijl er maar heel weinig duurzame elektriciteit wordt geproduceerd. Ze ontdekten dat er op grote schaal wordt gehandeld in Garanties van Oorsprong (GvO’s), certificaten die grotendeels afkomstig zijn van Noorse waterkrachtcentrales. Deze GvO’s kunnen los van de fysieke elektriciteit worden ingekocht. Vervolgens kunnen ze worden gecombineerd met grijze stroom afkomstig van Nederlandse fossiele centrales. Het resultaat gaat volgens de wettelijke bepalingen door als groene stroom. Wise noemt dat sjoemelstroom.

Waarom zijn Nederlandse certificaten beter?

Er is een groeiende internationale handel in deze Garanties van Oorsprong (GvO), waarmee grote bedrijven, overheden en energiebedrijven hun stroom vergroenen. Van die handel profiteren kleine en middelgrote duurzame energieproducenten in Nederland tot op heden echter nauwelijks mee. Als steeds meer partijen bewust voor Nederlandse GvO’s (bijvoorbeeld uit wind- en zonneparken) kiezen, zullen de volgende effecten optreden: 1) De Nederlandse GvO’s worden snel schaarser en hun waarde gaat omhoog. 2) Producenten krijgen een betere prijs voor hun GvO’s. 3) Nieuwe duurzame energieprojecten worden minder afhankelijk van subsidies. Zo zal er van de inkoop van groene stroom op termijn wél een positieve prikkel uitgaan voor de productie van meer duurzame energie in Nederland.

Hoe groen is Noordelijk Lokaal Duurzaam?

Noordelijk Lokaal Duurzaam kan niet alleen groene stroom inkopen omdat er domweg nog te weinig geproduceerd wordt. Wij kopen Nederlandse GVO’s in om de stroom te vergroenen en stimuleren hiermee de Nederlandse initiatieven. Tevens keren wij aan de lokale energie coöperaties ook een wederverkopersvergoeding uit waardoor wij andere duurzame lokale maatregelen stimuleren. Kortom volgens de definitie van Wise geven wij enorme prikkels om meer duurzame energie te produceren.
Wij scoren met Noordelijk Lokaal Duurzaam matig op de lijstjes, maar deze lijst gaat uit van energiebedrijven die zélf energie produceren. Noordelijk Lokaal Duurzaam werkt met coöperaties. Die (gaan) produceren en houden de regie over eigen energie. Zoals het hoort! Niemand hier zit te wachten op energiegiganten, die al zijn zij groen, de winst weer in eigen zak steken. Dat is in het Noorden al te vaak gebeurd! Voor Groningen, Friesland en Drenthe is NLD energie dus de eerlijkste keuze. Van onderop en van ónszelf. Wanneer we steeds meer zelf produceren en aan Noordelijk Lokaal Duurzaam verkopen (in bijvoorbeeld postcoderoos projecten) staan we ook hoog in de WISE lijst.

Onze bronnen

Onze GVO’s komen op dit moment van Ameland, Geminipark in de Noordzee en bij boeren uit Grou, Creil, Bierum en Klazienaveen. Daarnaast hebben wij een Postcoderoos project (PCR) in de stad Groningen via Grunniger Power (onze eerste duurzame bron). Wij hebben via Grunniger Power ook een tweede PCR gestart op het Alfa-college en hebben een contract getekend om nabij Hoogkerk een zonnepark te realiseren voor 600 huishoudens. In Tjerkgaast (Friesland) is nu, oktober 2016, het eerste PCR gerealiseerd. Daarnaast staan er in Groningen, Friesland en Drenthe allerlei projecten op stapel die komend jaar gerealiseerd worden. Wij stimuleren samen met de koepels deze initiatieven en voorzien hen van de nodige tools.