Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 01 januari 1970

Opening Zonnedak “De Nije Tille” te Marrum

Na Wânswert en Jislum is Marrum het derde dorp in het werkgebied van “Mei-inoar Grien” dat beschikt over een volledig groene energiebron. Het project wordt gedragen door deelnemers uit eigen dorp, die een jaarlijkse vergoeding ontvangen in de vorm van een rente van 5% op hun inleg.

“Mei-inoar Grien” levert met de oplevering van dit project een grotere bijdrage aan de energietransitie (de omslag van fossiele naar alternatieve bronnen) en is van plan om de komende jaren op zoek te gaan naar nieuwe projecten in (de omgeving van) Marrum.

Het Bestuur van Enerzjykoöperaasje “Mei-inoar Grien” nodigt alle geïnteresseerden uit voor de oplevering van het derde zonnedak, op het dak van doarpshûs “De Nije Tille” te Marrum.