Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 13 februari 2024

Salderingsregeling blijft vooralsnog bestaan

salderingsregeling

Het spande erom maar op 13 februari 2024 is de beslissing gevallen: het wetsvoorstel voor een geleidelijke afbouw van de salderingsregeling heeft het niet gehaald. Onder de senatoren in de Eerste Kamer was geen meerderheid voor het voorstel van demissionair minister Jetten. De tegenstemmen van de Groen Links – PvdA fractie met 14 zetels, en de Boer Burger Beweging met 16 zetels gaven de doorslag.

Salderingsregeling

De regeling was in 2004 in het leven geroepen door de Rijksoverheid om zonnepanelen aantrekkelijk te maken voor huishoudens. Dit heeft gewerkt: het aantal daken met zonnepanelen is de afgelopen jaren sterk gestegen. Inmiddels heeft 1 op de 4 huizen zonnepanelen. Nu de subsidieregeling blijft bestaan kunnen zonnepanelenhouders de stroom die ze niet zelf gebruiken invoeden op het openbare net en verrekenen met hun verbruik ’s avonds en in de winter.

Felle discussie

De discussie over de afschaffing van de regeling kende felle voor- en tegenstanders. Voorstanders voor afschaffing wijzen erop dat salderen het terugleveren van stroom stimuleert en zo bijdraagt aan overbelasting van het net. Mensen zonder panelen betalen mee aan de oplossingen om die overbelasting te voorkomen, zoals de hogere kosten voor het transport van teruggeleverde stroom. Ook is de elektriciteitsprijs vaak laag op het moment dat woningeigenaren zonnestroom terugleveren. Die stroom mogen ze vervolgens weer afnemen op momenten dat de prijs hoger is. Ook dat prijsverschil wordt mede gefinancierd door de mensen die geen panelen hebben.

De tegenstanders van afschaffing wisten zich gesteund door een sterke lobby van Consumentenbond, de Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Vereniging Eigen Huis. Deze partijen wijzen op de noodzaak van een solide alternatief dat voldoende zekerheid geeft aan huurders en mensen met een kleine portemonnee.

De Rijksoverheid loopt door het besluit belastinginkomsten mis ter hoogte van 2,8 miljard in de periode tot en met 2031. Hiervoor is nog geen financiële dekking gevonden.