Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 04 oktober 2019

“Sociaal duurzaam is ook duurzaam” - Hoe één coöperatie echt verschil maakt

Bij Energie VanOns vloeit de winst terug naar de regio. Daar zijn we trots op en we vertellen het dan ook graag. Maar wat houdt dat terugvloeien van die winst nou concreet in? Energiecoöperatie De Broekstreek in Midden-Drenthe laat zien hoeveel verschil je kunt maken met deze ‘teruggevloeide winst’. Christine Prins, secretaris: “We hebben vanaf het begin duidelijk stelling genomen: de wederverkopersvergoeding is de basis van de coöperatie.”

Wederverkopersvergoeding?

Zeg dat woord maar eens drie keer achter elkaar en dan heel snel. Maar achter deze tongbreker schuilt een mooi systeem. Voor elke klant die via een energiecoöperatie energie afneemt van Energie VanOns, ontvangt deze energiecoöperatie jaarlijks een vergoeding. Een kickback fee. Een bedankje. Een stuk van de winst. Dit bedrag wordt elk jaar opnieuw bepaald, maar was de afgelopen jaren altijd 75 euro per huishouden dat zowel gas als stroom afneemt. Christine: “Lokaal en groen is natuurlijk ook fijn, maar juist de wederverkopersvergoeding is zo mooi aan dit systeem. Dit geld lokaal inzetten, dat vinden we mooi.”

Samenwerken voor de streek

“We bestaan al best lang, even de administratie erbij pakken… Ja, de oprichtingsvergadering was in 2014. We staan ingeschreven sinds 2015. De dorpen Mantinge, Garminge en Balinge heten samen de Broekstreek. Samenwerken gebeurt hier al jaren, bijvoorbeeld met de Boermarke. De boeren binnen de Boermarke delen materiaal, zoals een zaaimachine. Maar er zijn wel meer voorbeelden. We doen hier veel met elkaar. Een energiecoöperatie past hier goed bij.”

Van vogeltelhut tot duurzame bouwdozen

“In onze drie dorpen staan in totaal zo’n 200 huizen. Ongeveer 35 van deze huishoudens zijn klant bij Energie VanOns. 35 maal 75, dat is jaarlijks ruim 2.600 euro. Al met al een lekker bedrag. En dan moet je het ook nog kwijt. We hebben al zo veel ermee kunnen doen; ik hoop dat ik niet wat vergeet. Zo was de wens van de vertrekkend directeur van Agrarische Natuur Drenthe dat er een mobiele vogeltelhut zou komen. Meerdere partijen gaven geld en ook onze coöperatie heeft een bijdrage geleverd. Nu is er dus een vogeltelhut die achter een auto kan worden vervoerd.”

Natuur

“We doen wel meer met natuur. Zo hebben we de helft van de kosten betaald voor eigen, speciaal lokaal gemaakt gereedschap voor de biologische gemeenschapsmoestuin. Ook droegen we bij aan de aankoop van een stuk grond dat nu tot het einde der dagen alleen biologisch bewerkt en gebruikt mag worden. Een ander voorbeeld bestaat uit de negen boeren die samen een biokring vormen: één werkt biologisch, de anderen regulier. Op een stukje grond van Natuurmonumenten werken ze samen biologisch om te zien wat er allemaal mogelijk is. Onze energiecoöperatie heeft bijgedragen aan dingen als de oprichtingskosten en het eerste zaad.”

Jeugd

“Voor de bovenbouw van de basisschool betaalden we voor vier boxen met duurzame bouwmaterialen. Dingen als autootjes op zonne-energie en windmolens. Een heel ander soort aanvraag kregen we van de jeugdsoos. Ze wilden op pad naar de concentratiekampen in Polen. We vinden het belangrijk dat de jeugd een stukje historie meekrijgt, dus we hebben hier een ook bedrag aan toegekend.”

Gemeenschap, en nog veel meer

“Twee keer per jaar hebben we hier in de gemeenschap een activiteit rond darten, zoals een toernooi. Er waren twee mobiele dartborden en ze wilden er nog twee. Dat hebben wij geregeld, omdat zulke activiteiten zo leuk zijn voor de gemeenschap. Hetzelfde geldt voor het asbestdakje op het gebouw van de ijsclub. Om de ijsclub in stand te houden gaan we dat dit jaar aanpakken. Als het nu gaat vriezen, kunnen ze los. Ten slotte was er nog een particuliere aanvraag. De energiecoöperatie gaat een stukje bijdragen aan de installatie van een houtvergasser in plaats van een houtgestookte cv. Ook zulke aanvragen bekijken we. Een voorwaarde is dan dat je erover vertelt bij de volgende vergadering en dat leden welkom thuis zijn om het ding te bekijken.”

Leden besluiten over de verdeling

“We trekken er ook wel aan. We zeggen ‘kom op met je projecten!’. Je doet een aanvraag bij de commissie en die legt dan een voorstel voor aan de leden. Ongeveer elk half jaar is er een vergadering. Alle aanwezigen mogen meepraten, maar alleen de leden mogen stemmen. En we bepalen ook samen de hoogte van het bedrag dat naar het project gaat. Of bijvoorbeeld aanvullende voorwaarden. Een voorwaarde bij de vogeltelhut was dat deze niet voor de jacht gebruikt mag worden.”

Gemeenschap in stand houden

“Wij vinden sociaal ook duurzaam. Je wilt zo’n gemeenschap in stand houden. Er is bovendien een positief gevoel gekomen over de term ‘duurzaamheid’. We laten zien dat duurzaamheid meer is dan zonnepanelen en windmolens. En dat duurzaamheid ook niet per se duurder hoeft te zijn. Een coöperatie als energiecoöperatie De Broekstreek brengt mensen bij elkaar.”

Wil je dit ook?

Woon je in de Broekstreek en wil je 100% groene energie uit de regio én meteen bijdragen aan meer van dit soort mooie projecten? Bereken dan je maandbedrag bij Energie VanOns en stap over via Energiecoöperatie de Broekstreek.
Woon je niet in de Broekstreek maar wil je dit ook in jouw regio? Kijk dan even of er al een coöperatie bij jou in de buurt is en sluit je aan. Of start zelf een energiecoöperatie.