Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 18 oktober 2022

Stroom gemaakt in de Noordoostpolder blijft in de Noordoostpolder

Als het aan de lokale energiecoöperatie Gelijk-Stroom ligt, komt de stroom van de zon die hier schijnt en de wind die hier waait geheel ten goede aan de eigen inwoners. Iedereen in de Noordoostpolder moet kunnen profiteren van de stroom die hier opgewekt wordt én van de opbrengsten daarvan. Niemand uitgezonderd.

Samen sterker
‘Alle inwoners mee laten profiteren van de duurzame stroom die zon en wind in de Noordoostpolder  ons leveren. Dat is ons streven’, vertelt voorzitter Peter Brouwer van Gelijk-Stroom. ‘Onze enthousiaste deskundige vrijwilligers zetten zich graag in voor onze leden. En het mooie is, iedereen kan lid worden. We willen een grote coöperatie worden zodat we samen sterker staan. Gelijk-Stroom is wederverkoper van groene stroom en CO2 gecompenseerd gas. Het gasgebruik wordt gecompenseerd door bijvoorbeeld bomen te planten of geld te geven aan duurzame energieprojecten.’

‘Alle inwoners mee laten profiteren van de duurzame stroom die zon en wind in de Noordoostpolder  ons leveren. Dat is ons streven’, .

Peter Brouwer – voorzitter Gelijk-Stroom

Het zoveelste initiatief?
Is Gelijk-Stroom het zoveelste initiatief in de wereld van de energietransitie? ‘Gelijk-Stroom als organisatie komt niet zomaar uit de lucht vallen. We bestaan al sinds 2014 onder de naam Energie Pioniers Noordoostpolder maar onze nieuwe naam geeft beter weer waar we voor staan. Gelijkstroom is groene stroom, bijvoorbeeld opgewekt uit zon en wind. De energie die opgewekt wordt, levert gelijk stroom. We zijn al een tijd actief. Hebben inmiddels twee postcoderoosprojecten opgezet waarbij mensen uit een bepaald gebied samen deelnemen in een installatie voor duurzame energieproductie. We vinden het belangrijk dat er daken benut worden voor zonne-energie in plaats van dat daar kostbare landbouwgrond voor gebruikt wordt. Verder ondersteunen we de Energiebespaardienst en stimuleren we het gebruik van elektrische deelauto’s. Regionaal maken we deel uit van de coöperatie Energie van Flevoland (EvF) die duurzame energie wil opwekken in en voor heel Flevoland.’

Lid worden
Lid worden kan via de website van Gelijk-Stroom. Leden kunnen meedoen met het afnemen van stroom, hebben recht op inspraak via de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering en denken mee over de doelen binnen de coöperatie. Ook kunnen zij deelnemen in een van de werkgroepen. Meer informatie over Gelijk-Stroom en het lidmaatschap is te vinden op www.gelijk-stroom.nl, Facebook, Instagram en LinkedIn.