Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Energie van, voor en door Bildtkers

De Bildtse Energie Coöperatie – Sint Annaparochie, Friesland

Heeft u weleens een bordje gezien: Bildtse stroom. Ik doe mee met de verduurzaming! Jij ook?

Die bordjes zullen verdwijnen want Bildtse Stroom is niet meer. Nee, niet failliet, integendeel: Bildtse Stroom en NEN2020, de energiecoöperatie van Nij Altoenae zijn in de zomer van 2021 gefuseerd tot De Bildtse Energie Coöperatie U.A., met een prachtig logo. Dit logo alleen al is de moeite waard: het zijn de kleuren van de Bildtse vlag, de gebiedsgrens van het vroegere het Bildt is erin te herkennen; de aren uit het gemeentewapen staan in de schep van de slikwerker!

Ik had een gesprek met een van de vier enthousiaste bestuursleden: Hilbrand Wijbenga. Op de foto staan ze alle vier: v.l.n.r. Wytze Koopmans, Simon Visbeek, Klaas Bijlsma en Hilbrand.

Waarom een energiecoöperatie?

Het antwoord ligt eigenlijk al besloten in de titel van dit artikel: van, voor en door lokale mensen.

Overal om ons heen zien we ze verschijnen: daken en stukken grond vol zonnepanelen, windmolens alom. Die moeten een bijdrage leveren aan de energietransitie: de overgang van fossiele brandstoffen als steenkool en gas, waarmee wij de aarde uitputten, naar duurzame energiebronnen: zon, wind en water. Alle grote energiemaatschappijen houden zich ermee bezig. Maar de winsten die zij daarmee maken vloeien weg naar onbekende – meestal buitenlandse -aandeelhouders.

Dat moet en kan anders, vond een aantal lokale en ondernemende vrijwilligers op het Bildt. En zo ontstond al in 2014 Bildtse Stroom, een coöperatie gericht op het stimuleren van het gebruik van duurzame energie door bewoners van het Bildt. Bewoners van een bepaald postcodegebied konden deelnemen in een collectief zonnedak door de aankoop van zonnepanelen in de vorm van ‘zonneficaten’. Dit is natuurlijk heel geschikt voor mensen die zelf geen panelen op hun dak kunnen of willen hebben.  In een volgend artikel vertellen we hierover meer.

Het idee erachter: we benutten grote daken in onze eigen gemeente voor de energievoorziening door daar zonnepanelen op te leggen. Het doel destijds was om 7 zonnedaken te realiseren, in elk dorp van het Bildt één. En dat is gelukt:  zelfs meer dan dat, want in december 2021 is het achtste zonnedak gerealiseerd, in Minnertsga. Op de website www.bildtse-ec.nl. kunt u alle locaties bekijken.

“Eigenlijk zijn we bezig met een zelfde soort transitie als destijds van kolen naar gas.”

Ongeveer in diezelfde tijd was Plaatselijk Belang in Nij Altoenae ook bezig met ideeën om de lokale leefbaarheid te vergroten. Met een bijdrage van het Iepen Mienskip Fûns had men daar (ook) een coöperatie opgericht, gericht op verbetering van de leefbaarheid in brede zin.

De mannen (sorry dames) vonden elkaar en met toestemming van de leden zijn beide coöperaties begin 2021 gefuseerd. De Bildtse Energiecoöperatie houdt zich nu bezig met: het lokaal opwekken van energie, lokaal verduurzamen en lokaal investeren. Al deze activiteiten met elkaar moeten ervoor zorgen dat de leefbaarheid op het Bildt (nog) beter wordt. En dit gebeurt allemaal door vrijwilligers!

Hilbrand: “Eigenlijk zijn we bezig met een zelfde soort transitie als destijds van kolen naar gas. Toen zei men eerst ook: dat kan nooit. Nu moeten we de overgang maken van gas naar energie uit zon, wind, water en andere duurzame alternatieven. Ook nu zeggen sommigen: dat kan nooit.”

“Voor mij persoonlijk is het einddoel: te laten zien dat het wél kan en dat het vooral kan door op plaatselijk (en voor een deel ook provinciaal) niveau hieraan te werken. Door daken van grote gebouwen geschikt te maken voor zonnepanelen draag je bij aan de energietransitie, breng je mensen bij elkaar en stimuleer je de directe omgeving. Dat is waar we het uiteindelijk allemaal voor doen!”

Voor wie meer wil weten: www.bildtse-ec.nl of info@bildtse-ec.nl. Heeft u geen computer: u bent welkom tussen 20.00 en 20.30 uur op elke eerste donderdag van de maand bij de bestuursvergadering (Hemmemaweg 28, St.-Annaparochie). Hou onze website in de gaten voor afwijkingen.

(Bron: Bildt.nu 4 mei 2022)

Fotograaf Jasper Wijbenga
Tekst Mera Jes

Ook groene stroom VanOns

Bestaande klant? Bereken via mijn VanOns
  • 100% groene stroom uit eigen buurt
  • Aantrekkelijke tarieven
  • Overstappen is makkelijk
  • Opbrengsten worden lokaal besteed aan duurzame projecten
  • Verbeter je CO2 footprint, zonder grote investering