Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Grote ambities, kleine stappen

Hij heeft de hoeveelheid tijd die hij investeert in de energiecoöperatie schromelijk onderschat. Aan het woord is Guus Wessels sinds een jaar voorzitter van energiecoöperatief De Groene Wieken, een coöperatie van de Drentse dorpen Elim, Hollandscheveld en Nieuwlande, samen goed voor zo’n 10.000 inwoners. Samen met oprichter Ger Schuur en vier andere bestuurders werkt de coöperatie aan het verkrijgen van coöperatief aandeel in een groot 23 MW park dat in de gemeente Hoogeveen gaat verrijzen. Hun motivatie: “We willen dat de opbrengsten van duurzame opwek terugvloeien naar de dorpen. Er zijn al teveel zonneparken doorverkocht door de projectontwikkelaars, en daarna gaat het geld naar China.”

Groene Wieken

De naam van de coöperatie, Groene Wieken, lijkt te verwijzen naar windmolens, maar dat blijkt een misvatting: wiek, op zijn ABN’s ‘wijk, verwijst naar de kaarsrechte waterlopen in dit gebied, waarover vroeger de turf werd afgevoerd. Voor de kersverse coöperatie, opgericht in 2021, symboliseren de wieken de verbinding tussen de gemeenschappen van de dorpen: ze brachten warmte in de huizen. Het bestuur is vastbesloten om ook in deze moderne tijden te zorgen voor verbinding en energie. Guus heeft een achtergrond in de bankwereld en is na zijn pensioen actief als budgetcoach én energiecoach en heeft al heel wat mensen kunnen helpen op het gebied van energiebesparing. Volgens hem is er in het gebied “veel stille en niet zo stille” armoede.

Zonneroute A37

Het project waar de heren nu hun tanden in hebben gezet is het verwerven van een (deel van een) zonnepark Nieuwlande. In de vergunning van het park bepaalde de gemeente Hoogeveen dat een deel van het park lokaal eigendom moest worden. De coöperatie is opgezet om 648 panelen in het grote park van ontwikkelaar Powerfield van de bewoners te maken. Ook is de coöperatie nauw betrokken bij de ontwikkeling van de Zonneroute A37, een ambitieus plan voor de aanleg van een lint van zonnepanelen langs de autosnelweg.

Het is nog niet eenvoudig om als kleine partij de samenwerking aan te gaan met een grote ontwikkelaar. Ger vertelt: “Om een beeld te geven: Zonnepark Nieuwlande wordt 23 ha groot en moet 23 MW opwekken, ons aandeel is 0,35 MW. Projectontwikkelaar Powerfield had nog nooit samengewerkt met een bewonersinitiatief, dus dat vergt vasthoudendheid. Ook hebben we iemand uit de coöperatieve wereld ingehuurd om ons hierbij te helpen en die weet hoe je een businesscase moet bouwen.”

Dure stroomkabel

Een van de dingen waar de coöperatie tegenaan liep is dat de ontwikkelaar een deel van de kosten aan hen wilde doorberekenen. Er moet bijvoorbeeld een eigen stroomkabel naar Coevorden komen, een deel van de kosten zou voor rekening van de coöperatie komen. Ger: “Maar dat geld hebben wij helemaal niet.” Het is dus nog wel even puzzelen met de businesscase. Zo zijn inmiddels ook de kosten van bewakingscamera’s een stuk omhoog gegaan. De verzekeraar wil camera’s die 24 uur bemand zijn, dus die stelpost gaat fors omhoog. Niettemin blijven de bestuurders vastberaden. Ger: “Mocht het niet lukken met lokaal eigendom, dan komt er in ieder geval een omgevingsfonds. Zelf zoveel mogelijk opwekken en de opbrengsten laten terugvloeien naar de mensen hier, dat is voor ons heel belangrijk.”