Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Een vergoeding van €200,- voor klanten Hogelandster Energie Coöperatie

coöperatieve energieleverancier hogelandster energie cooperatie (hec)

Hogelandster Energie Coöperatie (HEC) is een lokale energiecoöperatie in het gebied van de voormalige gemeente De Marne, dus in Noordwest Groningen. In totaal beschikt HEC over acht collectieve zonnedaken. De stroom die deze daken opwekken, levert HEC aan Energie VanOns. Daarnaast ‘levert’ HEC ook klanten aan Energie VanOns. Deze klanten zijn lid van HEC en krijgen hun stroom geleverd via Energie VanOns.

Voor het leveren van stroom en klanten ontvangt HEC een vergoeding van Energie VanOns. HEC vindt het belangrijk dat de opbrengst van de stroom wordt teruggegeven aan haar leden. Zo zien de leden waarom het zo belangrijk is via een lokale energiecoöperatie klant te zijn bij Energie VanOns. In dit artikel vertellen wij graag hoe HEC het afgelopen jaar hun opbrengsten heeft besteed. 

Ondersteunen van leden tijdens de energiecrisis 

Het afgelopen jaar hebben de acht collectieve zonnedaken van HEC veel geld opgebracht. Bij HEC vinden ze dat alle klanten hier een bijdrage aan hebben geleverd. In de statuten staat dat de opbrengsten ten goede komen aan hun leden en de (leef)omgeving. HEC wil haar leden die ook klant zijn bij Energie VanOns dan ook graag bedanken voor hun steun en vertrouwen. Daarom kreeg iedere klant van de Hogelandster Energie Coöperatie €200,-. Met deze financiële vergoedingen hielp HEC de klanten de energiecrisis door. 

Verduurzamen lokaal zorgcentrum

Naast het uitkeren van een bedrag aan deze klanten, heeft HEC ook ’t Olde Heem in Kloosterburen financieel ondersteund. ’t Olde Heem is een zorgcentrum waar zowel jongeren als ouderen zelfstandig kunnen wonen. Het complex is volledig ingericht op de mobiliteits- en veiligheidsbehoeften van ouderen en mensen met een beperking. Een van de genoemde acht collectieve daken bevindt zich op het dak van het appartementencomplex ’t Olde Heem. HEC heeft het zorgcentrum financieel ondersteund door €10.000 beschikbaar te stellen voor de verduurzaming van het complex. 

hogelandster energie cooperatie (hec)


Energie VanOns is een coöperatieve energieleverancier. Een coöperatieve energieleverancier is een energieleverancier die samenwerkt met allemaal lokale coöperaties. Deze energiecoöperaties leveren de groene stroom die zij lokaal opwekken aan Energie VanOns. Voor het leveren van deze stroom en het aanleveren van klanten ontvangen de coöperaties een vergoeding. Deze vergoeding kan besteed worden aan lokale duurzame projecten en het verbeteren van de leefomgeving. Hogelandster Energie Coöperatie is één van de 140 lokale energiecoöperaties die zich hebben aangesloten bij Energie VanOns. In de rubriek Verhalen Van Ons laten wij graag zien hoe onze coöperaties de opbrengsten lokaal besteden.