Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Overwinst coöperatie Noordseveld in energiearmoedefonds

De leden van energiecoöperatie Noordseveld kozen er op hun laatste ALV voor om een deel de overwinst van zonnepark Halo bij Langelo, € 50.000, te doneren aan een armoedefonds van de gemeente. De overige 80.000 € willen de leden investeren in zonnepanelen op daken, in een plan voor de opslag van groene stroom en om tien cent korting op Noordenveldse stroom voor leden van de coöperatie te geven. De Noordenvelders danken hun overwinst aan het zonnepark Halo, met ruim 3200 panelen, dat stroom levert aan ca. 260 huishoudens.

Geen commerciële club
Bestuurslid Susanne Ton is blij met het investeringsbesluit van de gezamenlijke leden: “Door de hoge energieprijzen van de afgelopen periode hebben wij als eigenaar van zonnepark Halo goed gedraaid. Voor ons als coöperatie is het belangrijk dat het extra geld lokaal besteed kan worden en terecht komt bij de mensen die het geld goed kunnen gebruiken. Niet voor niets is onze missie om onze gemeente Noordenveld energieneutraal te maken, dat geldt voor alle inwoners”

Noordseveld is met twee zonneparken en Zomerbad Peize en 248 leden de grootste coöperatie in Drenthe. Behalve de collectieve zonprojecten helpt de organisatie ook inwoners bij de verduurzaming van hun woning en zijn er 10 vrijwillige energiecoaches actief.

Toekomstprojecten
Susanne Ton hoopt dat de investering nog meer mensen over de streep trekt om zich aan te sluiten bij de coöperatie zodat in de toekomst nog meer projecten ontwikkeld kunnen worden waarbij sociaal en duurzaam hand in hand gaan. Susanne :”We grijpen alle kansen aan om energieprojecten op te starten en onze inwoners te helpen met energie besparen en verduurzamen. We doen dat voor en met onze inwoners, op een sociaal rechtvaardige wijze.“