Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Samenwerking succesfactor bij warmteprojecten

Op 13 oktober 2023 vond in Culemborg de kennissessie “Lessen uit zeven coöperatieve warmteprojecten plaats.” De bijeenkomst werd georganiseerd door Buurtwarmte, de warmtetak van Energie Samen, de landelijke koepel van energiecoöperaties. Zeven initiatieven die bezig zijn met een collectieve warmteoplossing voor hun buurt deelden hun inzichten en ervaring.

Grunneger Power vertelde over Warmtenet Noordwest en de samenwerking met Gemeente Groningen en WarmteStad, Buurtwarmte Enkhuizen ging in op het ZLT-warmtenet dat ze willen voeden met restwarmte die vrijkomt bij het koelen van bloembollen. Oog voor Warmte, een initiatief in de gemeente Utrecht, ging in op de samenwerking met de gemeente en de overgang van initiatieffase naar ontwikkelfase. Daarnaast waren er deelsessies over o.a. het wetsvoorstel Wet gemeentelijke warmte-instrumenten, die gemeenten nieuwe bevoegdheden geeft om gebouwen en wijken aardgasvrij te maken. Heet hangijzer is de ‘aanwijsbevoegdheid’ die gemeenten in staat stelt om gebieden aan te wijzen waar vanaf een bepaalde datum geen aardgas meer beschikbaar is.

Uit alle gesprekken en discussies bleek eens te meer hoe belangrijk een open en constructieve samenwerking met de gemeente en andere stakeholders is voor initiatieven die bezig zijn met warmte. Naast kennis van financiën en techniek (zelf in huis of ingehuurd) en vaardigheden in het betrekken van bewoners is dat de belangrijkste succesfactor.

Maar ook als al dat alles ruimschoots voorhanden is, vergt het opzetten van een coöperatieve warmtevoorziening een lange adem. Erik Keune van IJssel Warmte B.V. (ZutphenEnergie), al ruim zeven jaar bezig en inmiddels dicht bij start van de realisering, noemt het “waardenspel” dat ze met de vele stakeholders (Rijkswaterstaat, de woninbouwvereniging, het waterschap, het Rijk, Firan, Alliander, de gemeente, de coöperatie etc.) speelden als kantelpunt: “In het spel gaf iedereen aan welke waarde hij inbracht in het project. Dat hielp om niet te blijven hangen op de belangen van elke afzonderlijke partij maar aan de slag te gaan met wat we samen willen bereiken.”