Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 31 januari 2023

Verlaging terugleververgoeding per 1 maart 2023

Jarenlang kregen mensen die zonnepanelen aanschaften te horen dat ze vooral niet meer moesten gaan opwekken dan het eigen jaarverbruik. Dit met het oog op de soms schamele terugleververgoeding voor overtollige stroom die zonnepanelenbezitters ontvangen van hun energieleverancier. Energie VanOns heeft als groen en coöperatief energiebedrijf altijd een zeer gunstig teruglevertarief gehanteerd, ter hoogte van het kale leveringstarief, inclusief btw. Deze vergoeding ontvangen huishoudens als ze over een heel jaar meer energie opwekken dan verbruiken. Dit is dus iets anders dan salderen.

De laatste jaren hebben huishoudens veel geïnvesteerd in zonnepanelen. Goed nieuws natuurlijk; omdat het aandeel groene energie op de energiemarkt flink gestegen is. De waarde van zonnestroom wisselt sterk. Als de zon volop schijnt is er veel aanbod van groene energie op de markt, waardoor de prijs van stroom op dat moment laag of zelfs negatief is. In de avonden of in de winter is er weinig aanbod van zonnestroom waardoor de prijs hoog is.

Voor de stroom die huishoudens met zonnepanelen terugleveren aan het net ontvangen ze bij ons een terugleververgoeding die vaak aanzienlijk hoger ligt dan de actuele waarde. Energie VanOns koopt deze stroom tegen een hogere prijs in en maakt hierdoor extra kosten die we doorberekenen in onze leveringstarieven. Huishoudens zonder zonnepanelen betalen in die zin mee aan een hoge terugleververgoeding. Voor een gemiddeld huishouden gaat het al snel om enkele tientallen euro’s aan extra kosten per maand.
We streven naar een betere balans en kiezen ervoor om een eerlijkere verdeling te maken. De smalste schouders moeten niet de zwaarste lasten dragen. Om ook de gezinnen zonder zonnepanelen een eerlijke leveringstarief te kunnen blijven bieden, hebben we ervoor gekozen de terugleververgoeding per 1 maart 2023 te verlagen. De klanten die dit betreft zijn over het nieuwe tarief geïnformeerd. Op de voorschotfactuur van 1 maart staan de nieuwe netto terugleververgoedingen vermeld.

Voor meer informatie zie de veelgestelde vragen over dit onderwerp.

Vaststelling terugleververgoeding door energieleverancier
De zonnestroom die je opwekt wordt verrekend met je verbruik op jaarbasis. Dat heet salderen en de regels daarvoor worden vastgesteld door de rijksoverheid. Als je op jaarbasis meer opwekt en teruglevert dan je afneemt van het net ontvang je een terugleververgoeding. Energieleveranciers mogen de hoogte hiervan nu nog zelf vaststellen. Met invoering van de nieuwe Energiewet (2025) zal de hoogte van een “redelijke vergoeding”wettelijk worden vastgelegd. Een amendement dat vastlegging regelt is aangenomen door de Tweede Kamer. In de nieuwe wet wordt ook de afbouw van de salderingsregeling geregeld.