Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 19 december 2022

Volle bak bij Energiemarkt Energiecoöperatie Stroomland Leeuwarden

De energiemarkt die Energiecoöperatie Stroomland samen met de Gemeente Leeuwarden organiseerde op 29 november trok maar liefst 300 bezoekers. Behalve advies over verduurzaming was er aandacht voor de toekomstvisie van de gemeente en de feestelijke start van een omgevingsfonds voor bewonersinitiatieven.

Tientallen nieuwe leden voor Energiecoöperatie Stroomland

Stroomland heeft op de Energiemarkt goede zaken gedaan. Een groot aantal bezoekers van de markt maakten gebruik van het aanbod om ter plekke lid te worden. Voorzitter Rikkert Besselse is een tevreden man: “Deze avond is voor ons een echte opsteker. Onze missie is om samen Leeuwarden duurzaam te maken: minder fossiel energieverbruik, meer lokale opwek en duurzame energie toegankelijk en bereikbaar maken voor iedereen komt zo weer een stapje dichterbij.”

Start omgevingsfonds bewonersinitiatieven

Een van de projecten waarbij Stroomland is betrokken is het zonnepark Drachtsterweg. Met de initiatiefnemers is afgesproken dat er 150.000 euro beschikbaar wordt gesteld in een fonds voor de omgeving. Tijdens de Energiemarkt is het Omgevingsfonds op een feestelijke manier officieel geopend. Initiatieven die een goed idee hebben voor de verduurzaming van Leeuwarden-Zuid kunnen aankloppen bij de coöperatie.

Pilot aardgasvrij-ready

Deelnemers aan de energiemarkt konden zich opgeven voor een bijzonder pilotproject: Stroomland Leeuwarden helpt 10 woningeigenaren om hun woning voor te bereiden op aardgasvrij koken en verwarmen: aardgasvrij-ready. De eigenaren worden daarbij ondersteund door experts op technisch en financieel gebied woningen aardgasvrij-ready maken. De opgedane kennis wordt weer ingezet als voorbeeld voor mensen in vergelijkbare woningen.