Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 16 maart 2023

Voor jonge statenleden is lokaal eigendom heel normaal

Klimaatdebat Young RES

Eerst de vleermuizen redden of meteen aan de slag met grootschalig isoleren? Wat is belangrijker: natuurinclusief isoleren of snelheid maken? Dat was een van de kwesties die aan de orde kwamen bij het Klimaatdebat dat Jong RES Groningen organiseerde op 3 maart in de Wolkenfabriek.


Jong RES, de jongerentak van de Regionale Energie Strategie organiseerde de avond om inzicht te geven in de standpunten van de politieke partijen rond het thema klimaat en energie. Vertegenwoordigers van alle politieke partijen in de provincie gingen met elkaar in debat.


Of het lag aan de te genuanceerde stellingen, of aan de gemoedelijke sfeer in de volle zaal, echt scherp werd het niet. Een van de weinige opmerkingen die voor beroering zorgden, kwam van de kandidaat van 50+ die een balletje opwierp over kernenergie. Ook de deelnemer van het CDA die zich hardop afvroeg “waarom halen we de energie niet uit Afrika, waarom moet alles lokaal zijn” kreeg weinig bijval van de zaal.


Uiteindelijk waren vrijwel alle kandidaten het eens over het belang van lokaal eigendom, energiecoöperaties en participatie, waarbij ze daar wel hun eigen interpretatie aan gaven. Zo bepleitte de SP-kandidaat 100% lokaal eigendom, D66 wilde meer geld in een fonds waarmee initiatieven hun eigen dorpsmolens kunnen aanschaffen en het CDA brak een lans voor meer geld voor energiecoöperaties. Het laat zien dat het gedachtegoed van de coöperatieve beweging wel is doorgedrongen bij de jonge generatie. Dat geeft hoop voor de toekomst.