Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 16 november 2023

Welkom Duurzaam Wergea

Onze beweging blijft groeien: Welkom Duurzaam Wergea!

Duurzaam Wergea is een coöperatie van en voor de inwoners van Wergea, Warstiens, Eagum en Domwier om de omgeving duurzamer te maken. Samen willen we bijdragen aan het verduurzamen van ons energieverbruik door het mogelijk maken en realiseren van lokale duurzame energieprojecten en het stimuleren van energiebesparing. De coöperatie heeft daarbij geen winstoogmerk, maar gebruikt de opbrengsten om bij te dragen aan de leefbaarheid in het dorp.

“Het blijkt steeds duidelijker dat we met zijn allen niet op deze manier met onze energie, grondstoffen en klimaat door kunnen blijven gaan. De overtuiging dat je daar zelf iets aan kunt doen en de wil om iets voor het dorp te kunnen betekenen, is de motivatie om tijd en energie in deze coöperatie te steken.”

George Kooistra, secretaris Duurzaam Wergea