Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie
Nieuws • 12 oktober 2023

Welkom Zeven Marken Energie

Onze beweging blijft groeien: Welkom Zeven Marken Energie!

Zeven Marken Energie heeft zich aangesloten bij Energie VanOns. Het doel van Zeven Marken Energie is om voor iedereen een verlaging in de energielasten te creëren met duurzame alternatieven. Waarbij het motto Lokaal Opwekken → Lokaal Opslaan → Lokaal Gebruik een belangrijk onderdeel is.

Lammert de Wit, voorzitter: ‘Ik zie sinds de ontwikkelingen van energiecoöperaties iets moois ontstaan waarbij de mensen het heft in eigen handen nemen om lokaal oplossingen te zoeken om te verduurzamen en dit mogelijk te maken voor iedereen.’