Mijn VanOns

Kies jouw type energiecontract Regulier Dynamische energie

Visie

Klimaatverandering is een belangrijk thema waar we niet meer omheen kunnen. Op maatschappelijk niveau moeten er grote veranderingen plaatsvinden om de klimaatverandering tegen te gaan.

Samen lokaal duurzame energievoorzieningen organiseren is een van de pijlers die bijdraagt aan het tegengaan van klimaatverandering. Onze missie is dan ook om iedereen in Nederland te inspireren en motiveren om zelf lokaal initiatief te nemen.

Lokale coöperaties faciliteren in het organiseren van een lokale duurzame energievoorziening. Van duurzaam lokaal opwekken tot het lokaal verbruiken.

Deze visie omvat onze 5 kernwaardes:

Duurzaam: We streven naar een duurzame bedrijfsvoering. In alles wat we doen staat duurzaamheid om nummer 1. Een minimale CO2 footprint achterlaten is ons ultieme doel. Bij Energie VanOns doen we alles zo duurzaam mogelijk. Dit betekent duurzaam in uitvoering alswel duurzaam in bedrijfsvoering.

Eenheid: In al onze relaties staat eerlijkheid en gelijkwaardigheid voorop.

Verbinder: We zijn de spil in het web als het gaat om lokaal organiseren van lokale duurzame energie. We zoeken de verbinding met lokale coöperaties, onze afnemers en overige relevante partijen. Samen maken we lokale duurzame energie van, voor en door ons allemaal.  Energie VanOns en de coöperaties hebben elkaar nodig. Samenwerking is dus van groot belang. Een pijler is dan ook om de samenwerking tussen de twee partijen te bevorderen.

Lokaal: Een duurzaam leven begint met lokale groene energie. Iedereen kan op lokaal niveau zijn steentje bijdragen om klimaatverandering tegen te gaan. We zetten ons daarom in voor lokaal opwekken, lokaal leveren en de opbrengsten lokaal laten landen.

Pionieren: De energiewereld is continu in ontwikkeling. Energie VanOns houdt de innovaties in de gaten. We bieden coöperaties  onze kennis. We onderzoeken en proberen nieuwe ideeën uit. Alleen op die manier kunnen we coöperaties nu en in de toekomst blijven ondersteunen.